Petícia za mier, resp. hľadanie a uplatňovanie konštruktívnych riešení namiesto deštruktívnych

Petícia smerovaná k tzv. vládnucim elitám a politickým špičkám, resp. ich zastupiteľskému orgánu OSN za de eskaláciu napätia vo svete, hľadanie a uplatňovanie konštruktívno-kreatívnych riešení namiesto tých deštruktívnych a za rešpektovanie a dodržiavanie medzinárodných dohôd a zmlúv ( napr. Budapeštianskeho memoranda z 1994 ) a za právo na sebaurčenie ako kolektívov, tak jednotlivcov, nakoľko dohodnúť sa dá vždy a na všetkom a preto nie je treba akékoľvek nezrovnalosti / nerovnovážne stavy riešiť hrubou silou, resp. dočasnými riešeniami, ale radšej ich vy komunikovať, poctivo / citlivo posúdiť a uplatniť čo najmenej deštruktívne riešenia.


František Bachratý    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem František Bachratý na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...