Petícia za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska

Najdôstojnejší otcovia biskupi! 

Dolupodpísaní, s úctou a láskou Vás prosíme a naliehavo voláme, aby bol Pán Ježiš Kristus intronizovaný na Slovensku, to jest uvedený na trón ako Kráľ Slovenska.

Túto petíciu na web stránke AZN do augusta 2023 podpísalo 2827 občanov Slovenskej republiky a boli zaslané všetkým biskupom na Slovensku so žiadosťou o intronizáciu Krista Kráľa Slovenska. Túto iniciatívu podporil listom Mons Ján Kuboš:

Odpovedám na Váš list z 11. augusta 2023, v ktorom sa na mňa obraciate vo veci intronizácie Pána Ježiša Krista za Kráľa Slovenska.

Vážim si, že máte pred očami blaho Slovenského národa, ktoré nie je možné dosiahnuť bez Božieho požehnania. Vlastnými silami a ľudskými prostriedkami určite nemožno udržať žiadne spoločenské a politické usporiadanie. História nám potrvrdzuje, že takéto usporiadania bez Boha zanikajú a vznikajú nové.

Náš Slovenský národ potrebuje Božie požehnanie a potrebuje uznať Ježiša Krista ako svojho Kráľa. Toto sa musí odohrať v prvom rade v srdciach ľudí. Som presvedčený, že tomu napomáha vykonávanie si prvých piatkov a tiež osobitná pobožnosť na slávnosť Krista Kráľa. Ak bude Kristus kraľovať v srdciach, bude aj Kráľom národa.

Čo sa týka Vami požadovanej oficiálnej intronizácie, nie je to len mojou záležitosťou. Budeme preto postupovať spoločne všetci biskupi Slovenska v jednote.

S kresťanským pozdravom a požehnaním

Mons. Ján KUBOŠ
spišský diecézny administrátor

https://alianciazanedelu.sk/archiv/14905

Výzva na spoluprácu pre nastolenie Pána Ježiša Kráľom Slovenska!

https://alianciazanedelu.sk/archiv/13460

Video: Modlitby za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska

https://alianciazanedelu.sk/archiv/14482

Intronizácia Ježiša Krista, Kráľa Slovenska – list biskupom z roku 2022

https://alianciazanedelu.sk/archiv/12437

Ďalší občania za intronizáciu Ježiša Krista kráľa Slovenska: Vidím to ako poslednú možnosť záchrany slovenského národa.

https://alianciazanedelu.sk/archiv/13707


Anton Čulen, predseda Aliancie za nedeľu, Slovensko o.z.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Anton Čulen, predseda Aliancie za nedeľu, Slovensko o.z. bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...