PETÍCIA za férové parkovanie v Bratislave

Peticia_obrazok_hlavny.jpgKeďže opatrenia orgánov mesta Bratislavy prijaté na základe VZN 8/2019, 12/2020 a
9/2021 a realizované prostredníctvom spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. zasiahli do
práv väčšiny občanov, zredukovali celkový počet parkovacích miest a výrazne obmedzili činnosť
mnohých živnostníkov aj právnických osôb, petičný výbor vyhlásil dňa 28.10.2022 túto petíciu
adresovanú magistrátu mesta Bratislavy s nasledujúcimi požiadavkami:
1. Prvé auto pre domácnosť zadarmo a parkovanie rezidentov určitý čas počas dňa v iných
zónach zadarmo.
2. Zrovnoprávnenie živnostníkov a malých firiem (jednoosobove s.r.o., rodinne firmy a pod).
3. Jednotný systém registrácie a platenia v celej Bratislave, transparentný tok všetkých
prijatých platieb a použitie týchto financií na zlepšenie dopravnej situácie v Bratislave (nové
parkovacie miesta, údržba komunikácii a pod).


Členovia petičného výboru: Ing. Ivan Čerňuk, Vyšehradská 13, 851 06 Bratislava - osoba zodpovedná za styk s orgánmi verejnej moci Martin Frištak, Kutliková 17, 851 02 Bratislava Ing. Daniel Biba, Blumentálska 20. 811 07 Bratislava    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Členovia petičného výboru: Ing. Ivan Čerňuk, Vyšehradská 13, 851 06 Bratislava - osoba zodpovedná za styk s orgánmi verejnej moci Martin Frištak, Kutliková 17, 851 02 Bratislava Ing. Daniel Biba, Blumentálska 20. 811 07 Bratislava na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...