PETÍCIA ZA DÔSTOJNÝ PARLAMENT

My, občania Slovenska, podpísaní v tejto petícii
 
NESÚHLASÍME,
aby nás v NR SR zastupoval vo funkcii poslanca ktokoľvek, kto je/v minulosti bol uznaný vinným za spáchanie úmyselného trestného činu.
 
ŽIADAME
o úpravu zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby uznanie viny za úmyselný trestný čin bolo trvalým diskvalifikačným kritériom pre kandidovanie do parlamentu, ako aj pre výkon funkcie poslanca NR SR a asistenta poslanca NR SR.

Dôstojný parlament    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Dôstojný parlament na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...