PETÍCIA za dôstojné pokračovanie činnosti Strednej priemyselnej školy technickej Martin v priestoroch na ulici Novomeského 5/24 v Martine v pôvodnej budove.

PETÍCIA

za dôstojné pokračovanie činnosti Strednej priemyselnej školy technickej Martin v priestoroch na ulici Novomeského 5/24 v Martine v pôvodnej budove.

priemyslovka1.jpg

Zdôvodnenie petície je nasledovné:

Začiatkom novembra 2023 predložil riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja, riaditeľom škôl SPŠT Martin a Spojenej školy Martin návrh na presťahovanie týchto škôl od 01. 09. 2025 do budovy Spojenej školy Martin. Cieľom tohto zámeru by mala byť racionalizácia siete stredných škôl Žilinského kraja, zahŕňajúca pravdepodobne aj internáty a jedálne.

Sme presvedčení, že plánovaný krok úradníkov kraja vážne ohrozí a výrazne zníži kvalitu technického stredoškolského vzdelávania v regióne Turiec a širšom okolí. Máme názor, že SPŠT Martin, škola so 72 ročnou históriou, by mala zostať v súčasných priestoroch, keďže jej presťahovaním by došlo k výraznému odchodu žiakov a pedagógov.

Považujeme budovu SPŠT Martin na ulici Novomeského za historickú súčasť mesta Martin, kedysi jeho pýchu a srdce kvalitného technického vzdelávania, o čom svedčia aj výsledky našich žiakov a úspechy našich absolventov. V tomto svetle by mala budova zostať naďalej vzdelávacou inštitúciou.

Preto my, nižšie podpísaní občania podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame zabezpečiť budúcnosť vzdelávania na SPŠT Martin na dôstojnom mieste v meste Martin v jej aktuálnych priestoroch, ktoré boli vybudované ako sídlo martinskej Priemyslovky.  

Petičný výbor:

Ing. Lenka Huňorová, Hurbanova 19, 036 01 Martin, lenka.hunorova@spsmt.sk,

Ing. Iveta Chmelíková, Chotárna 3, 036 08 Martin, iveta.chmelikova@spsmt.sk,

Anežka Najšlová, Matuškova 8, 036 01 Martin, anezka.najslova@spsmt.sk

Michal Matia, Kratinova 49, 036 08 Martin, michal.matia@spsmt.sk

Osobné údaje získané na účely tejto výzvy nebudú žiadnym spôsobom spracované a nebudú poskytnuté tretím osobám.


Lenka Hunorova Galuscakova    Kontaktujte autora petície