Petícia za bezpečný Pentagon pre slušných obyvateľov Vrakune

Dolupodpísaní občania,

požadujeme na vyriešenie bezpečnosti, slušného a dôstojného bývania hodného hlavného mesta SR Bratislavy zmenu zriaďovateľa Mestskej polície v zmysle zákona 564/1991 a to vyňatím hlavného mesta Bratislavy tak, aby bolo v právomoci jednotlivých Mestských častí zriaďovanie a výkon Mestskej polície. Zároveň požadujeme prijatie VZN, ktoré umožní prísnejšie finančne sankcionovať Mestskej polícii činnosť neprispôsobivých obyvateľov najmä v súvislosti s dodržiavaním verejného poriadku.

Pentagon je dlhodobo problémom nielen Vrakune, ale aj celej Bratislavy. Po zrušení Modrého domu v Petržalke sa sústredila drogová činnosť v hlavnom meste Bratislava práve do Pentagonu. S drogovou trestnou činnosťou prišla do okolia Pentagonu prostitúcia, neporiadok a samozrejme aj neprispôsobiví občania, čím sa naše okolie stalo menej bezpečným a zároveň sú týmto  znehodnocované naše byty a domy, ohrozované naše zdravie.

Máme za to, že kompetentní síce riešia naše problémy, ale myslíme si, že by sa mohli tieto problémy riešit efektívnejšie a dôraznejšie.

A preto.....

chceme vziať právomoci a kompetencie do našich vlastných rúk!

Chceme zriadiť vlastnú stanicu Mestskej polície, chceme ju riadiť a zodpovedať za ňu. Len tak budeme môcť byť aj v tejto problematike uspešní.

 

Petičný výbor:

JUDr. Ing Martin Kuruc

Ing. Zuzana Schwartzová

Ing. Tomáš Galo


JUDr. Ing Martin Kuruc    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem JUDr. Ing Martin Kuruc na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...