PETÍCIA PROTI ZRUŠENIU NEMOCNIČNÝCH ODDELENÍ V KOMÁRNE

My občania mesta Komárno a celého regiónu vyjadrujeme svojim podpisom:

Nesúhlas so zrušením nemocničných oddelení v Komárne.

Prosíme vás o podpis pre našu nemocnicu!
Stavia sa tu moderný centrálny príjem za 11 mil, z čoho cez 8 mil. podporili Eurofondy. Má byť otvorený koncom roka. Hrozí, že nebude.
Vybudované bolo rádiologické pracovisko s CT simulátorom .
Ak sa Komárno stane "obeťou" tejto novej kategorizácie, osemstotisícová spádová oblasť bude bez tohto špeciálneho pracoviska. Toto pracovisko tu nie je náhodou.
Juh Slovenska je totiž dlhodobo nelichotivo na popredných miestach v štatistikách nádorových ochorení.
Kedysi sa hovorilo, že do komárňanskej nemocnice sa chodí akurát tak umierať.
Dnes, keď sa konečne začala stavať na nohy, z nej MZ SR chce urobiť tzv. komunitnú nemocnicu.
Prosím, skúsme to zvrátiť na cestu vylepšovania zdravotnej starostlivosti.
Zachránme naše nemocničné oddelenia spoločne!
Na Vašom podpise záleží.
Ďakujeme. 

Podpisom prehlasujem, že mám minimálne 16 rokov a súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných údajov pre účely tejto petície.

Prosím potvrdte svoj podpis kliknitím na link vo vašej elektronickej pošte medzi prijatými e-mailmi.

Tímea Etheykatz


Tímea Etheykatz    Kontaktujte autora petície