Petícia proti zmene odvodov do II. dôchodkového piliera

Ja podpísaný účastník a poistenec v II. dôchodkovom pilieri žiadam vládu Slovenskej republiky, aby neznižovala odvod na môj osobný účet v dôchodkovej poisťovni. Som zodpovedný občan a chcem si na svoj dôchodok našetriť aj sám.

Zároveň ako občan žiadam vládu Slovenskej republiky o navyšovanie podielu z odvodov do II. piliera každým rokom o 1,5 %, do pôvodných 9%, ktoré boli zmenené bez môjho súhlasu. Žiadam, aby bol II. pilier a jeho minimálny 9% podiel z odvodov, ústavne uzákonený.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Jozef Paukov na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...