Petícia proti zbúraniu a za zachovanie obslužného objektu a priestorov "Koliesko" v parku na Račianskom mýte.."

My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 a čl. 95 Ústavy SR a zákona č. 85/ 1990 Zb.o petičnom práve žiadame zachovanie obslužného objektu a jeho priestorov „Koliesko“ nachádzajúceho sa v priestore Račianskeho mýta, v doterajšom stave teda aj s priľahlým betónovým bazénom a priestorom medzi objektom a bazénom s doterajším prestrešením a pôvodnými rekonštruovanými lavicami. Žiadame štátne orgány a orgány územnej samosprávy, aby zastavili plánovaný proces zničenia a zbúrania miestnej kultúrnej a spoločenskej ustanovizne slúžiacej k stretávaniu ľudí zo širokého okolia a iných mestských častí, aby neboli zničené či poškodené základné prvky objektu a priestoru a vybavenia priestoru známeho vo verejnosti v tejto a okolitých štvrtiach ako „Koliesko“. Ďalej požadujeme, aby nebol zastavený v obslužnom objekte predaj širokého sortimetu nápojov prevádzkarovi, čo zabezpečuje rentabilitu podniku a umožňuje, aby bol otvorený a cenovo dostupný aj naďalej ako obslužný objekt a to všetkým spoločenským vrstvám ako doteraz. Sme spokojní s obslužným objektom v jeho doterajšom stave, ale zároveň prípušťame miernu rekonštrukciu objektu a jeho priestorov a sprístupnenie verejných toaliet, ktorá nezdvihne ceny prenájmu a následne sa prenesie do cien predávaných tovarov a teda odmietame akékoľvek prípadné iniciatívy na odstránenie obslužného objektu „Koliesko“ zo strany novomestských poslancov, vedenia mestskej časti na čele so starostom a žiadame od nich diskusiu s verejnosťou a súčasným prevádzkovateľom o prípadnej participácii...


Tomáš Gajdoš, Daniel Dorčák, Pavol Troiak, Romana Hrubčinová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Tomáš Gajdoš, Daniel Dorčák, Pavol Troiak, Romana Hrubčinová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...