Petícia „proti zámeru výstavby a prevádzky skládky odpadu v k. ú. Komárno – Nová Stráž

Obyvatelia mestskej časti Komárno-Nová Stráž podľa Zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve touto petíciou vyjadrujeme svoj nesúhlas návrhom MZ v Komárne na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno, ktorá sa týka  Lokality 19 – Návrh MsÚ: pozemok parc.č. 1730/13 a susediaca časť pozemku 1730/1, ( UO 26- Nová Stráž- Vadaš). Jedná sa o zmenu funkcie časti RB 26.08 (určené pre obytné územie s prevahou bývania v rodinných domoch) na územie výrobno-obslužných aktivít priemyselnej výroby, výrobných služieb, skladov a logistiky –H1, s pásom ochrannej izolačnej zelene od obytnej zástavby (konkrétnym zámerom je vytvorenie zhromažďovacieho dvora komunálneho odpadu pre MČ Nová Stráž). Je zarážajúce, že vedenie mesta a poslanci mestského zastupiteľstva chcú rozhodnúť o umiestnení skládky bez súhlasu tých obyvateľov, ktorí bývajú v časti Nová Stráž-Vadaš. Žiadame vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo v Komárne aby pre nimi plánovaný zberný dvor-skládku odpadu v Novej Stráži určili inú parcelu, ktorá by nebola blízko rodinných domov, ale na kraji obce, kde by nerušil doterajší život obyvateľov.


Alžbeta Ďurenková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Alžbeta Ďurenková na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...