PETÍCIA proti výstavbe viacpodlažných domov a domov na vode v Jakubove pri jazere „Šutrovňa“


Photo_01-06-2021,_09_16_57.jpgVážení občania, touto petíciou vás vyzývame k občianskej uvedomelosti voči krajine z dôvodu narušenia jej prirodzeného prírodného rázu a chráneného vtáčieho územia a negatívneho vplyvu na faunu a flóru, a s tým súvisiace znečistenie životného prostredia, obmedzenie prístupu k jazeru a znemožnenie výkonu rybárskeho práva.


Ing. Peter Furuglyas    Kontaktujte autora petície