Petícia proti výstavbe polyfunkčnej stavby na Tematínskej ulici pri Veľkom Draždiaku v mestskej časti Bratislava – Petržalka

My, nižšie podpísaní obyvatelia mestskej časti Bratislava – Petržalka (MČ Petržalka) žiadame starostu MČ Bratislava-Petržalka, aby ochránil ohrozený verejný záujem pri Veľkom Draždiaku. Na základe medializovaných informácii hlavné mesto SR Bratislava vydalo záväzné stanovisko k investičnej činnosti, ktoré predpokladá umiestnenie polyfunkčného objektu na Tematínskej ulici pri Veľkom Draždiaku. V danej lokalite tak hrozí výstavba dvoch samostatných objektov s 55 bytmi a troch prevádzkových celkov. Sme presvedčení o tom, že tieto snahy prinesú neúmernú záťaž v rámci prírodnej lokality v okolí jazera Veľký Draždiak a sú v rozpore s potenciálnym rozvojom Veľkého Draždiaku pre účely rekreácie, trávenia voľného času a športu. Žiadame starostu MČ Bratislava-Petržalka, aby nevydal súhlasné stanovisko a vykonal právne kroky, ktoré mu umožňuje právny poriadok, smerujúce k zastaveniu územného konania o umiestnení tejto stavby, prípadne k nevydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby a rešpektoval naše námietky proti umiestneniu tejto stavby.

Petičný výbor: predseda – Ján Bučan, Lachova 26, 851 03 Bratislava, Miroslav Dragun, Medveďovej 1, 851 04 Bratislava, Ľudmila Farkašovská, Bohrova 9, 851 01 Bratislava

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy a na doručovanie petičných hárkov poštou: Ján Bučan, Lachova 26, 851 03 Bratislava, dátum narodenia 13.8.1980

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ján Bučan na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...