Petícia proti výstavbe polyfunkčnej budovy " PEZINSKÁ BRÁNA"

PETÍCIA proti výstavbe polyfunkčnej budovy  „ Pezinská brána„ Navrhovaná polyfunkčná budova  negatívne ovplyvní kvalitu života a verejného priestoru nielen na Moyzesovej ulici, ale aj v širšom okolí.  Uvažuje sa s 1 podzemným, 6 nadzemnými a 1 ustúpeným nadzemným podlažím. Šírky  pozemkov neumožňujú stavať tak vysoké budovy bez výrazného obmedzenia susedných parciel a jestvujúcich objektov. Zásadne ovplyvňuje dopravu, uvažuje so  zrušenými parkovacími miestami  a zmenou dopravy od budovy PANORAMA až po Cintorín – kde mala byť vybudovaná dočasná okružná križovatka.  Zaťaží územie množstvom obchodno administratívnych priestorov , zámer predpokladá  37 b.j.  2 – 4 izbových + 23 apartmánov 1až 3 izbových, 110 obyvateľov, 109 zamestnancov, viac ako 1400 návštevníkov, 99 parkovacích miest .

My, dolupodpísaní občania žiadame  primátora mesta Pezinok a útvar HK pri MsZ v Pezinku aby pri spracovávaní  návrhu výstavby polyfunkčnej budovy Pezinska brána boli posudzované hlavne nasledovné body:

1. požadujeme spracovanie územného plánu zóny pre celý urbanistický blok ohraničený ulicami Holubyho, Moyzesová, Tehelná a líniou železnice.

2. požadujeme stanovenie maximálne 4 nadzemných podlaží + jedno ustúpené podlažie.

3. požadujeme dodržanie uličnej čiary objektu na Moyzesovej ulici po celej výške navrhovanej budovy a dodržnie minimálného odstupu budovy od susedných pozemkov 2,0m v dvorovej časti.

Pezinská_brana.jpg4. požadujeme korektné posúdenie pomeru úžitkových plôch bytov a kancelárií a dodržanie výpočtu zastavanej plochy v zmysle podmienok  Stavebného zákona.


Ingrid Bubeníková, Moyzesova 8, 902 01 Pezinok    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ingrid Bubeníková, Moyzesova 8, 902 01 Pezinok na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...