Petícia proti výstavbe asfaltárne v Podunajských Biskupiciach

Petícia proti výstavbe asfaltárne v Podunajských Biskupiciach

My, dole podpísaní občania sa pripájame k petícii a chceme tak vyjadriť náš jasný nesúhlas s výstavbou Obaľovne živičných zmesí v Podunajských Biskupiciach.

Predmet petície, resp. verejného a spoločného záujmu: Nesúhlas s vybudovaním dočasnej obaľovne živičných zmesí v lokalite Podunajské Biskupice.

Obsah petície: „My, občania Slovenskej republiky, obyvatelia mestskej časti Podunajské Biskupice a blízkeho okolia, majitelia nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území mestskej časti Podunajské Biskupice, svojim podpisom na tejto petícii vyjadrujeme svoj NESÚHLAS s vybudovaním dočasnej obaľovne živičných zmesí v lokalite Podunajskej Biskupice.

Osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci: Ing. Milan Černý, nar. 06.02.1977, Baltská 29, 82 106, Podunajské Biskupice, Bratislava

Prečo hovoríme NIE obaľovni živičných zmesí? Prečo podporiť našu petíciu?

- plánuje sa asfaltáreň s celodennou prevádzkou, vrátane víkendov.
- asfaltáreň negatívne vplýva na zdravie ľudí a zásadne zhoršuje kvalitu života a životného prostredia (pri spracovaní a nakladaní asfaltových zmesí sa do vzduchu dostávajú zapáchajúce, jedovaté a rakovinotvorné látky)
- výroba asfaltových zmesí v objeme 800 000 ton ročne
- výrazné zvýšenie prejazdu nákladných áut (viac než 200x denne) a s tým spojený nadmerný hluk, prach, roznášanie blata, poškodenie povrchu vozovky, poškodenie majetku obyvateľov bývajúcich popri týchto komunikáciách
- skladovanie a manipulácia so znečisťujúcimi látkami spôsobí ohrozenie podzemných vôd na Žitnom ostrove 

Sme za D4R7, ale NIE za asfaltáreň v Podunajských Biskupiciach. Sme presvedčení, že výstavba D4R7 nie je podmienená výstavbou asfaltárne v našej mestskej časti! Vyzývame preto obyvateľov Podunajských Biskupíc a okolia, ktorým záleží na svojom zdraví a hlavne na zdraví svojich detí, aby podpísali túto petíciu. Podpísaním  petície môžete prezentovať, že sa nebojíte prejaviť svoj názor a my rovnako veríme, že spoločne sa nám podarí zamedziť výstavbe asfaltárne v Podunajských Biskupiciach.

Viac info na stop.asfaltarni.biskupice gmail.com alebo FB stránke Milan Černý - Za úspešné Biskupice.

Petičný výbor:
predseda:
Ing. Milan Černý, nar. 06.02.1977, Baltská 29, 82 106 Podunajské Biskupice, Bratislava
členovia:
Ing. Vladimír Holásek, Amurská 24, 82 106 Podunajské Biskupice, Bratislava
Jana Šimunová, Baltská 19, 82 106 Podunajské Biskupice, Bratislava
Jaroslav Švehla, Podzáhradná 2, 82 106 Podunajské Biskupice, BratislavaIng. Milan Černý    Kontaktujte autora petície