Petícia proti uskladneniu vyfermentovaného digestátu v katastri Lovinobaňa.

Petícia proti výstavbe a prevádzke skládky odpadu Uskladnenie vyfermentovaného digestátu z bioplynovej stanice. v k.ú. Lovinobaňa Znenie petície : Petícia proti výstavbe a prevádzke skládky odpadu Uskladnenie vyfermentovaného digestátu z bioplynovej stanice. v k.ú. Lovinobaňa My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva NESÚHLASÍME v k.ú. Lovinobaňa, na hranici s k.ú. Ružiná z dôvodu jej charakteru a umiestnenia v blízkosti vodného toku (Krivánskeho potoka), chráneného územia (Ružinské jelšiny) https://sk.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%BEinsk%C3%A9_jel%C5%A1iny ,a zastavaného územia s vybudovaním a prevádzkou skládky nebezpečného odpadu vyfermentovaného digestátu z bioplynovej stanice.


Milan Alberti, LOZ-ALMIX    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Milan Alberti, LOZ-ALMIX na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...