Petícia proti sprístupneniu mestských priestorov mesta Myjava strane ĽSNS

Vážení predstavitelia mesta Myjava,

obraciame sa na vás, ako na nami zvolených zástupcov pre správu vecí verejných, s hlbokým znepokojením týkajúcim sa informácie, že dňa 3.12.2019 budú verejné priestory Kultúrneho domu Samka Dudíka v našom meste sprístupnené stretnutiu predstaviteľov strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko so svojimi sympatizantmi a širšou verejnosťou.

Podľa záznamu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva z dňa 7.11.2019, bolo poskytnutie týchto priestorov strane ĽSNS schválené s argumentom, že strana je riadne zaregistrovaná ministerstvom vnútra SR a nebola súdom uznaná za fašistickú.

Radi by sme vám preto pri tejto príležitosti pripomenuli, že hoci strana ako celok súdom zakázaná nebola, viacerí jej predstavitelia mali práve pre sympatie k pravicovému extrémizmu problémy so zákonom bez toho, aby sa od nich vedenie strany dištancovalo.

Jedným z troch hlavných predstaviteľov tejto strany účastniacich sa na tomto podujatí, podľa informačného letáku, je Milan Mazurek – právoplatne odsúdený v mene Slovenskej republiky za verejné rasistické, antisemitské a neonacistické prejavy, pre ktoré prišiel o miesto poslanca NR SR.

Ďalšia z tvárí tohto podujatia je Ing. Milan Uhrík, PhD., ktorý je širšej verejnosti známy najmä tým, ako pri obvinení so sympatií jeho strany s neonacistickými myšlienkami nedokázal jasne a úprimne odsúdiť Holokaust, ktorý je nespočetne veľakrát dokázaným historickým faktom.

Berúc do úvahy nielen tieto, ale aj ďalšie excesy tejto strany a jej predstaviteľov s koketovaním s ideológiami popierajúcimi základné ľudské práva, rovnosť a demokraciu (tieto boli bohato zdokumentované a popísané blogerom Jánom Benčíkom, verejne dostupné tu - https://dennikn.sk/autor/jan-bencik/ ), od ktorých sa navyše nedokázali nikdy úprimne a razantne dištancovať, považujeme za neprípustné, aby naše mesto poskytovalo priestor na prezentáciu týchto ľudí a ich myšlienok širšej verejnosti, nie napriek tomu, ale práve preto, lebo si ctíme slobodu prejavu, ktorej hlavnou platformou je systém liberálnej demokracie západného typu, ktorú predstavitelia tejto strany opakovane napádajú a často neskrývane sympatizujú s ideológiou a režimami, ktoré liberálnu demokraciu, a s ňou spojené práva, a slobody popierajú.

Preto my, dolupodpísaní občania Myjavy, apelujeme na vás, svojich zástupcov, reprezentujúcich toto mesto a jeho bohatú históriu boja proti útlaku, nerozlučne spojeného s odkazom SNP, ktorý táto strana cynicky považuje za čierne miesto našej histórie, aby ste prehodnotili konanie tohto podujatia vo vašich a teda aj našich priestoroch, majúc na pamäti životy našich spoluobčanov, ktoré boli v minulosti zmárnené ideami, príliš často, viac, či menej otvorene vzývanými predstaviteľmi strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Filip Rúsek na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...