Petícia proti poukážkam za očkovanie (za hospodárne vynakladanie verejných zdrojov)

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, my, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, v zmysle znenia  článku 27, odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky  a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve využívame svoje petičné právo a v zmysle článku 2 Ústavy Slovenskej republiky  Vás týmto

ž i a d a m e,

aby ste v hlasovaní v Národnej rade SR nepodporili návrh novely zákona z dielne ministra financií Igora Matoviča o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Sme presvedčení, že návrh odmeňovania obyvateľov starších ako 60 rokov formou poukážok v hodnote 500€ za očkovanie + 100€ ako kompenzácia za rast cien energií je neprijateľný najmä z týchto dôvodov:

1. Morálno-spoločenský aspekt: očkovanie považujeme za prejav osobnej aj spoločenskej zodpovednosti a odmietame preto princíp "uplácania" obyvateľov za to, že sa budú správať zodpovedne k sebe a k svojmu okoliu. Ak budeme v budúcnosti potrebovať zvýšiť zaočkovanosť v skupine 40+, použijeme rovnaký nástroj? Alebo, budeme rovnako odmeňovať aj vodičov, ktorí neporušia dopravné predpisy a správajú sa teda zodpovedne? Alebo rodičov za to, že ich deti chodia do školy?

2. Ekonomický aspekt: odmietame podobné zaobchádzanie s verejnými zdrojmi (ergo s peniazmi nás - daňových poplatníkov), ktoré vedie k ďalšiemu zadlžovaniu krajiny. V čase, keď nám podľa ministra financií Igor Matovič chýbajú zdroje na zvyšovanie platov zdravotníkov a učiteľov v roku 2022, v čase, keď nám v nemocniciach padajú na pacientov stropy, je absurdné, aby sme bez širšieho konsenzu a zhody o správnosti opatrenia odrazu našli balík viac ako 600 miliónov euro na poukážky pre obyvateľov nad 60 rokov. Myslíme si, že podobne ako v prípade celoplošného testovania (odhadované náklady ca. 500 mil€), nákupu neregistrovanej vakcíny Sputnik V (ca. 200 mil€), očkovacej lotérie (ca. 30 mil€) aj v prípade poukážok pre obyvateľov 60+ za očkovanie ide o nepremyslený krok a nezodpovedné narábanie s našimi peniazmi. 

Na záver chceme podotknúť, že naša petícia nie je namierená proti dotknutým obyvateľom vo veku 60+, ktorých si hlboko vážime a uvedomujeme si zároveň, že predstavujú najviac ohozenú vekovú skupinu z hľadiska ochorenia COVID-19. Ako však ukazujú prieskumy, väčšina našich spoluobčanov vo vekovej skupine nad 60 rokov je zodpovedná a dala sa zaočkovať aj bez vidiny finančnej motivácie. 

Svojim podpisom vyjadrujeme nesúhlas s prijatím novely zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a podobnými praktikami nehospodárneho vynakladania verejných zdrojov. Súčasne preto

v y z ý v a m e

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby odmietli prijatie predmetnej novely zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorá by mala byť v pléne NR SR prerokovaná v skrátenom konaní.

Bratislava, 05.12.2021  


Martin Hriňa, Staré Grunty 26D, Bratislava    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Martin Hriňa, Staré Grunty 26D, Bratislava na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...