Petícia proti postaveniu pamätníka pre Kuciaka a jeho snúbenicu v Humennom

P E T Í C I A 

My, podpísaní občania sme touto petíciou proti umiestneniu pamätníka Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej v meste Humenné. Občania súcitia s tragickou smrťou týchto dvoch mladých ľudí, ale neželajú si, aby im bol v Humennom postavený pamätník. Na základe uvedeného a v nadväznosti na zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame mestské zastupiteľstvo a primátora mesta Humenné zrušiť uznesenie č. 274/2020 zo dňa 26. 08. 2020 k umiestneniu pamätníka Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej na pozemku CKN 4951/6 v Humennom. Prehlasujem, že mám minimálne 16 rokov a súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Petičným  výborom a Mestom Humenné pre účely tejto petície na dobu určitú, a to 6 mesiacov. Po tomto období budú údaje skartované. Bol som oboznámený o povinných informáciách a právach dotknutej osoby Nariadenia GDPR.

Petičný výbor:   

Predseda: Ľubomír Gergeľ, Krátka 1463/6, 066 01 Humenné  

Členovia: PhDr. Andrea Cholpová, Třebičska 1834/8a , 066 01 Humenné

                Mgr. Milan Kulik, Mierova 1908/52, 066 01, Humenné

                Mgr. Daniel Gavulič, Budovateľská 24, 066 01 Humenné     

Osoby určené pre styk s orgánmi verejnej a štátnej správy:

Ľubomír Gergeľ, Krátka 1463/6, 066 01 Humenné  

PhDr. Andrea Cholpová, Třebičska 1834/8a , 066 01 Humenné

Mgr. Milan Kulik, Mierova 1908/52, 066 01, Humenné

Mgr. Daniel Gavulič, Budovateľská 24, 066 01 Humenné  

 PETÍCIA_2.jpg

 


Ľubomír Gergeľ    Kontaktujte autora petície