Petícia proti porušeniu práv študenta, vyprataniu a poškodzovaniu ich osobných vecí bez ich súhlasu a prítomnosti

Dňa 20.03.2020 riaditeľka PeaDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová PhD. MHA Strednej športovej školy v Trenčíne, ktorá spravuje školský internát na Staničná 6, 911 05 Trenčín  nariadila vychovávateľom školského internátu :

- vylomenie zámkov na osobných skrinkách študentov

- všetky veci nachádzajúce sa v bunke (izbe) naložiť do vriec a uskladniť v spoločenskej miestnosti.

Nakoľko študenti na internáte reálne žijú, majú tam množstvo osobných vecí, niektoré sú aj drahšie (chladnička, fotoaparáty, matrace, prikrývky, hrnce atď.) a nepedpokladali, že karanténa bude trvať dlhšie, veci tam zostali. Vychovávatelia nevedia ktoré veci patria ktorému študentovi a nie je možné, ani v ich silách takéto vypratanie zvládnuť.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku s COVID-19 môže byť internát využitý ako "poľná nemocnica" a má byť dezinfikovaný s čím súhlasíme, avšak 

NESÚHLASÍME, aby boli vylomené zámky na osobných skrinkách študentov, NESÚHLASÍME, aby boli všetky osobné veci študentov vypratané cudzími osobami bez ich prítomnosti a uložené bez možnosti si ich vyzdvihnúť. 

Takéto konanie považujeme za porušenie ľudských práv, práv dieťaťa, obmedzovanie vlastníckeho práva, práva na súkromie, trestný čin poškodzovania cudzej veci.

Sme toho názoru že pri dodržaní všetkých bezpečnostných, ochranných a karanténnych opatrení je možné, aby si študenti v pokoji a bez ujmi vyzdvihli svoje veci osobne.

Na základe uvedeného Vás v mene študentov prosíme o podporu formou podpísania tejto petície

 


Eva Cvičelová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Eva Cvičelová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook