Petícia proti konaniu hromadných predajných akcií v obytnej zóne na Dulovom námestí.

Konanie pravidelných hromadných predajných akcii (streetfood, vinobraní, trhov a pod.) na Dulovom námestí ovplyvňuje kvalitu bývania obyvateľov dotknutej lokality a verejného priestoru námestia a jeho okolia. Naposledy bolo na námestí postavených viac ako 22 stánkov a kolotoč, vďaka čomu bolo námestie absolútne preplnené. Pred konaním týchto akcií neboli obyvatelia lokality nijakým spôsobom informovaní, ani zapojení do diskusie ohľadne konania týchto akcií.  

Dulovo námestie, ako aj lokalita 500 bytov je obytná štvrť mesta. Ide o priestor určený na bývanie a sme presvedčení, že táto funkcia by mala v danej lokalite dominovať a všetky aktivity na tomto území by mali byť tejto funkcii podriadené, alebo v prinajmenšom s obyvateľmi konzultované tak, aby vôbec, alebo len minimálne prípustnej a vzájomne dohodnutej miere znižovali kvalitu bývania v tejto lokalite.

My, obyvatelia dotknutej lokality vnímame počas konania hromadných akcií streetfood na Dulovom námestí nasledovné negatívne faktory:

1)      Znečistenie dlažby námestia mastnotou a potravinami

2)      Rozbitá a poškodená dlažba a osvetlenie

3)      Plné odpadkové koše od ukončenia akcie až do rána každý deň

4)      Celková devastácia námestia, zelene, lavičiek, dreveného chodníka a pod (bežne je počas akcie na námestí postavených cca 22 stánkov, ktoré vplývajú na opotrebovanie podlažia aj s prislúchajúcimi lavičkami a ostatným mestským mobiliárom)

5)      Zhoršené podmienky na parkovanie počas akcií, plné parkoviská.

6)      Zvýšená miera hluku od hudobnej produkcie, elektrocentrály a množstva ľudí.

7)      Rušenie nočného kľudu. Stánky sa síce zavrú včas, ale zákazníci mnohokrát ostávajú na námestí do neskorej noci, alebo rána. A pod vplyvom alkoholu zakúpeného na akcii to je hlučná spoločnosť.

8)      Kvalita ovzdušia zhoršená prevádzkou elekrocentrály ( malý zdroj znečistenia  - oznamovacia povinnosť magistrátu ??) a množstva pachov zo stánkov pri príprave jedla.

9)      Vizuále znehodnotenie verejného priestoru námestia ako napríklad: káble po zemi, drôty na stromoch, mobilné WC napojené len tak do verejnej kanalizácie (súhlas BVS ???)

10)   Podstatné zvýšenie počtu bezdomovcov na námestí počas, ale hlavne po konaní akcií.

11)   Nedostatočné dodržiavanie hygienických opatrení v súvislosti s COVID.


Jana Bartakovičová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Jana Bartakovičová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook