Petícia proti činnostiam súvisiacim s prieskumom a potenciálnou budúcou ťažbou ložísk horľavého zemného plynu alebo ropy v okolí obce Žlkovce

 

My, dolupodpísaní obyvatelia obce Žlkovce v okrese Hlohovec a priľahlých obcí, majúc záujem na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci Žlkovce a berúc do úvahy, že kvalita životného prostredia v obci Žlkovce je neoddeliteľne spätá aj s vplyvmi na životné prostredie, ktorých pôvod je mimo územia obce Žlkovce, vyjadrujeme týmto svoj nesúhlas s realizáciou prieskumných vrtov “Trakovice 13” (k. ú. Trakovice), “Madunice 8”, (k. ú. Červeník) a “Malženice 1” (k. ú. Malženice) v rámci ložiskového geologického prieskumu horľavého zemného plynu v prieskumnom území „Trnava“, s ťažbou horľavého zemného plynu v okolí našich domovov a s akoukoľvek súvisiacou prieskumnou a ťažobnou činnosťou.

Žiadame preto obecné zastupiteľstvo obce Žlkovce a starostu obce Žlkovce, aby vyjadrili v mene obyvateľov obce Žlkovce nesúhlas s realizáciou uvedených prieskumných vrtov, so začlenením k. ú. obce Žlkovce a k. ú. susedných obcí do prieskumného územia „Trnava“, ako aj so všetkými geologickými prácami v prieskumnom území Trnava a s nimi súvisiacimi činnosťami, ktoré zasahujú alebo môžu zasiahnuť do životného prostredia obyvateľov obce Žlkovce. Žiadame obecné zastupiteľstvo a starostu obce Žlkovce, aby podnikli všetky potrebné kroky k tomu, aby zabránili realizácii vyššie uvedených vrtov “Trakovice 13” (k. ú. Trakovice), “Madunice 8”, (k. ú. Červeník) a “Malženice 1” (k. ú. Malženice) a ďalších možných obdobných vrtov pre ložiskový geologický prieskum a ťažbu horľavého zemného plynu alebo ropy v blízkosti našich domovov, najmä v k. ú. obce Žlkovce a k. ú. susedných obcí.

 

Petičný výbor:


Mgr. Michal Daniška, PhD. , Žlkovce 111, 920 42, SR, zástupca petičného výboru

Ing. Tomáš Polák, Hollého 586/1A, Červeník 920 42, SR, člen petičného výboru

Mgr. Samuel Polák, Bernolákova 2, Červeník, 920 42, SR, člen petičného výboru

 


Mgr. Michal Daniška, PhD., Žlkovce 111, 920 42, SR    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Mgr. Michal Daniška, PhD., Žlkovce 111, 920 42, SR na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...