PETÍCIA proti dobudovaniu zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v EBA s.r.o. Sučany

My, dolupodpísaní občania, - žiadame starostu obce Sučany a
poslancov Obecného zastupiteľstva Sučany, aby zastavilo konanie
a neschválilo požiadavku navrhovateľa EBA, s. r. o. verejne
prerokovávanom 05.12.2023 o 15:00hod v RKD a to „EBA, s. r. o.,
Sučany – dobudovanie zariadenia na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi“
Sme výslovne proti dobudovaniu zariadenia na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi, po ktorej by bolo možné vybudovať
solidifikačnú linku na fyzikálnochemickú úpravu najmä
nebezpečných odpadov o kapacite 20 000 ton odpadov/rok,
100 ton/deň v k.ú. Sučany.

Osoby pre styk s orgánmi verejnej moci:
Ing. Miriam Gregorová, Podskala 1192/6, 038 52 Sučany
Mgr. Dana Cervanová, 29. augusta 68/93, 038 562 Sučany
Anna Ferková, Pionierska 528/16, 038 52 Sučany
Tibor Gregor, Jilemníckeho 1283/72, 038 52 Sučany


Ing. Miriam Gregorová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ing. Miriam Gregorová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...