Petícia proti automatickému udeľovaniu pokút.

My dolu podpísaní požadujeme bezodkladné zrušenie automatického udeľovania pokút majiteľom vozidiel, ktorým vypršala lehota emisnej alebo technickej kontroly (EK a STK), nakoľko u automatického udeľovania pokút nie je preukázané konanie ohrozujúce záujmy spoločnosti. V prípade používania takýchto vozidiel na verejných komunikáciách je možné takéto konanie jednoducho dokázať, na čo je v dnešnej dobe dostatok technických prostriedkov. Pokuta by mala slúžiť na výstrahu a zamedzenie ďalšiemu nezákonnému konaniu, aby sa tak chránili záujmy spoločnosti. V prípade ak záujmy spoločnosti ohrozené neboli, nepovažujeme udeľovanie pokuty za potrebné a prínosné pre spoločnosť. Nastáva tak navyše precedens, ktorého následkom môže byť udeľovanie ďalších nezmyselných pokút, za konania ktoré nemožno ani dokázať a ani neohrozujú záujmy spoločnosti. Je opodstatnená otázka, či to štát so zamedzením protiprávneho konania myslí vážne. Keď sa očividne menia zákony tak, aby sa pokuty udeľovali nie len za nebezpečné konanie, ale aj za opomenutie povinnosti ktoré pre spoločnosť nebezpečné nie je.


Nikola Jankovič    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Nikola Jankovič na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook