Petícia obyvateľov Ulice Jána Hajdóczyho proti zníženiu kvality ich bývania plánovanou výstavbou cyklochodníka

 podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.  

My, podpísaní občania, obyvatelia Trnavy, obyvatelia Ulice Jána Hajdóczyho, žiadame Mesto Trnava, aby zmenilo pripravovanú projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Ulice Jána Hajdóczyho a vyradilo plánovanú cyklotrasu cez Ulicu Jána Hajdóczyho z pripravovaného projektu.

Touto petíciou vyjadrujeme nesúhlas s plánovanou výstavbou cyklotrasy na Ulici Jána Hajdćzyho z týchto dôvodov:

1. Likvidácia možnosti parkovania na Ulici Jána Hajdóczyho.

My, obyvatelia Ulice Jána Hajdóczyho, žijeme na našej pokojnej ulici už dlhé desaťročia a zrušenie možnosti parkovania na krajnici chodníkov pri našich domoch na našej ulici nám spôsobí veľké problémy a prvýkrát v histórii nám natrvalo a bezdôvodne obmedzí náš každodenný život v budúcnosti.

2. Projekt bez diskusie a vysvetlenia.

Absencia diskusie a vysvetlenia od predstaviteľov Mesta Trnava o pripravovanom  zámere rekonštrukcie našej ulice s nami, s obyvateľmi Ulice Jána Hajdóczyho, zasieva nedôveru s pripravovanými plánmi vedenia Mesta Trnava. Celá príprava projektu prebieha v tajnosti, bez diskusie s dotknutými obyvateľmi, ktorých sa rekonštrukcia ich širšieho životného priestoru bytostne týka. Na tejto ulici žijeme generačne už desaťročia a ďalšie desaťročia tu plánujeme aj s našimi deťmi žiť.  Žiť tu chceme aj po schválení plánovanej rekonštrukcie našej ulice. Plánovaný zámer nám nesmierne sťaží mobilitu, negatívne zasiahne do spôsobu nášho života a to všetko bez vysvetlenia, bez diskusie a bez ponuky následných výhod, pre ktoré by sme sa mali v budúcnosti takto   obmedziť.

3. Cyklotrasa sa už nachádza na vedľajšej Kukučínovej ulici.

Nerozumieme zámeru postaviť cyklotrasu cez ulicu Jána Hajdóczyho, keď prednedávnom Mesto Trnava dokončilo rekonštrukciu širokej a hlavnej Kukučínovej ulice, kde jednu cyklotrasu už zrealizovalo. Duplicitné trasovanie cyklotrás na úkor našej mobility považujeme za mimoriadne nevýhodné a nelogické.

4. Hovoríme NIE riešeniu, ktoré ohrozuje zdravie a životy trnavčanov.

Vyjadrujeme silné obavy a strach z možných budúcich škôd na životoch, zdraví a majetku, ktoré vzniknú z kolízii medzi cyklistami a cúvajúcimi autami, chodcami a domácimi zvieratami. Neprehľadná situácia pri každom vychádzaní áut z dvorov, priamo a kolmo na plánovaný cyklochodník, prinesie kolízie, ktoré sú bežné už aj dnes. Zatiaľ obyvatelia kolízie cyklistov a áut vychádzajúcich z miesta parkovania nehlásili, ale tieto udalosti medzi sebou evidujeme. Ak dovolíme plánovaný cyklochodník zrealizovať, týmto škodám sa nevyhneme.

5. Nekoncepčnosť celého projektu.

Výstavba cyklotrás je žiadaným predpokladom rozvoja Mesta Trnava, ale nie na úkor kvality života domácich obyvateľov. Nie na pokojnej vedľajšej ulici s pokojným vidieckym rázom a s rodinnými domami, nie na úkor možnosti parkovania rezidentov, nie na úkor obmedzenia pohybu nás všetkých. Veríme, že Mesto Trnava nájde lepšie a výhodnejšie riešenie vo svojich plánoch na rozvoj cyklomobility a zavrhne riešenie, ktorým poškodzuje svojich občanov.  

Záleží na každom z nás, či si zachováme pokojné bývanie na našej ulici!  

Vopred ďakujeme všetkým za podporu.  

Prosím, uvádzajte celú adresu bez skracovania.  

PETIČNÝ VÝBOR:

Zástupca petičného výboru: Bc. Marek Polonec, Jána Hajdóczyho 8064/19A, Trnava

Členovia petičného výboru:

Ing. Štefan Puškáš, Jána Hajdóczyho 17, Trnava

Igor Jakubec, Jána Hajdóczyho 33, Trnava

Ing. Peter Kleiman, Ľudová 9, Trnava

 

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Marek Polonec na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...