Petícia na záchranu 58 stromov v Spišskej Novej Vsi

My, dolupodpísaní občania, nesúhlasíme s výrubom stromov v počte 58 ks v lokalite medzi zimným štadiónom a mostom k Lidlu a ďalej smerom na sídlisko Mier v Spišskej Novej Vsi (dokumentácia tu, o počte a druhoch stromov tu, informácia o tom, že si na to mesto vyhradilo 950.000 € tu str.4). Tento výrub sa má uskutočniť z dôvodu budovania cyklistického chodníka popri rieke Hornád. Myslíme si, že pri troche dobrej vôle by sa dali nájsť aj ekologickejšie a ekonomickejšie riešenia tejto cykotrasy (napríklad rozšíriť cestu o cyklistický pruh, prípadne opraviť chodník pre peších na Nábreží Hornádu, ktorý je v katastrofálnom stave, a riešiť to ako cyklochodík k čerpacej stanici Shell). 

Žiadame mesto Spišská Nová Ves o zmenu projektu cyklotrasy tak, aby nedošlo k výrubu stromov. Navrhujeme, aby sa opravil chodník pre chodcov na Nábreží Hornádu spôsobom, aby bol časťou cyklochodníkom a zároveň zčasti chodníkom pre chodcov a pokračoval popri Lidli až po Tesco. Týmto opatrením podľa nášho názoru mesto ušetrí finančné prostriedky a najmä životné prostredie.

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Kukurová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...