Petícia na pokračovanie tlačoviek Andreja Danka

My dolupodpísaný vyzývame kpt. Andreja Danka, aby minimálne jedenkrát týždenne zvolal tlačovú konferenciu a raz za 6 mesiacov ostorúhly stôl.

Keďže SNS s volebným ziskom viac ako 3% dostane dotáciu zo štátneho rozpočtu, tak my, platitelia daní, žiadame Andreja Danka nech nás ďalšie 4 roky zabáva.


František Lopata    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem František Lopata na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook