Petícia na podporu vytvorenia nových pracovných miest v meste Humenné

My občania mesta Humenné a jeho okolia vyjadrujeme svojím podpisom podporu nových pracovných miest v meste Humenné.

V našom meste chcela vytvoriť obchodná spoločnosť Chminianske Jakubovany s.r.o 100 až 160 stálych pracovných miest a ďalšie desiatky sezónnych pracovných miest v závode na spracovanie ovocia a lesných plodov. Od mesta si spoločnosť vyžadovala dlhodobý prenájom pozemkov v opustenom priemyselnom parku Guttmanovo, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Poslanci na svojom zasadnutí dňa 16.12.2020 tento zámer tesne neschválili. Potrebných bolo 15 hlasov, chýbali tri. Zámer podnikateľa nepodporili zúčastnení, prevažne opoziční poslanci, konkrétne: Ivan Hopta, Ondrej Mudry, Andrej Semanco, Michal Druga, Alena Židová, Jozef Babják, Dušan Sukovský a Helena Ufnárová.

V zmluve, ktorú s mestom Humenné mal nájomca podpísať, by sa nájomca zaviazal, že️ musí začať s výstavbou podniku do štyroch mesiacov od získania stavebného povolenia a investor mal do roka 2023 zamestnať vo svojom podniku minimálne 100 zamestnancov.

Ak by tieto záležitosti nájomca nesplnil, nájomná zmluva by sa stala neplatnou, čo je podľa nášho názoru dostatočná poistka k tomu, aby poslanci daný návrh schválili.

Svojimi podpismi žiadame:

- aby sa daný návrh o prenájme pozemku v priemyselnom parku opäť prejednal na najbližšom mestskom zastupiteľstve,

- aby mesto Humenné spracovalo koncepciu rozvoja zamestnanosti alebo vytvorilo plán jej rozvoja,

- aby poslanci mestského zastupiteľstva v rámci svojej poslaneckej práce začali riešiť rozvoj zamestnanosti v našom regióne skôr, ako z Humenného odíde posledný mladý človek!

Návrh nového závodu pre Humenčanov:

130777435_904937026577911_5129149649745262897_n.jpg

 83882069_757681431386545_7234427730673008640_o.jpg

Podmienky nájmu:83882069_757681431386545_7234427730673008640_o1.jpg

83882069_757681431386545_7234427730673008640_o2.jpg

_____________________________________________________

Osoba určená členmi petičného výboru na ich zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy a zároveň predseda petičného výboru:: Tomáš Šudík, Dobrianskeho 1670/23 , 066 01 Humenné

Ostatní členovia petičného výboru: 1. Andrej Bača, 1. mája 1457/13, 066 01 Humenné 2. Silvia Cukrovaná, Jasenovská 1878/101, 066 01 Humenné, 3. Jozef Oľha, Laborecká 1895/57, 066 01 Humenné, 4. Martin Ruščanský, Námestie slobody 1732/61, 066 01 Humenné

Petícia je zostavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podpísaní občania svojím podpisom potvrdzujú, že súhlasia so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov petičným výborom a mestom Humenné.


Andrej Bača, Silvia Cukrovaná, Jozef Oľha, Martin Ruščanský, Tomáš Šudík    Kontaktujte autora petície
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )