Petícia občanov pre vznik Múzea turistiky vo Veľkej

Nie je nám to jedno!

Vyzývame občanov mesta Poprad, ktorým nie je jedno, ako sa nakladá s majetkom v správe mesta a jeho účelným využitím, aby podporili svojim podpisom projekt Múzea turistiky s názvom „Človek v Tatrách – Tatry v človeku “ v mestskej časti Veľká. Ide o pôvodnú secesnú budovu Krompecherovho parku s Tatranským múzeum od roku 1925 a ktorú mesto Poprad roku 2016 odkúpilo do vlastníctva so zámerom renovácie na základe projektu. Dva roky pracovníci mesta spolu s Klubom Veličanov pripravovali projekt medzinárodného grantu, ktorý mesto získalo v roku 2018 spolu s poľským mestom Zakopane. V decembri 18. poslancov mestského zastupiteľstva odsúhlasilo projekt Múzea turistiky a mali len prebehnúť podpisy primátora, aby sa dali zo zmluvy čerpať peniaze vo výške 830 tisíc eur, keď druhá časť prostriedkov 1,1 milióna eur bola určená pre Muzeum tatrzanskie. Vedenie mesta sa však rozhodlo od zmluvy odstúpiť, pričom na zastupiteľstve 28. februára to odhlasovalo 12 poslancov, šiesti boli proti. Aktuálne má mesto zatiaľ vo svojom vlastníctve budovu pôvodného múzea s pozemkom, odstúpilo od medzinárodnej zmluvy a občania mesta prišli o grantové peniaze na rekonštrukciu spolu s projektom. Pritom projekt Múzea turistiky bol pokrytý grantom na obdobie 5 rokov po rekonštrukcii a samotných mestských múzeí je na Slovensku viac ako 20, pretože sa rozhodli podporiť vlastnú históriu.

Ešte stále ide o vyjadrenie postoja občanov, aby podporili zámer vzniku kultúrnej inštitúcie na pôde mesta. Pri podpore občanov projektu múzea je šanca, aby mesto Poprad vytvorilo inštitúciu múzea v pôvodnej budove, ktoré by bolo jediné svojho druhu na Slovensku a zároveň by nadviazalo na tradíciu turistických a kúpeľných osád nášho mesta – Huszov, Grébov, Kvetnický a Krompecherov park. Pripomenieme, že v roku 1925 poslanci mesta budovu vo Veľkej odkúpili pre potreby múzea a v roku 1992 zase odkúpili budovu elektrárne pre vznik dnešnej galérie. Vyzývame preto občanov, ktorý podporujú myšlienku vzniku Múzea turistiky na pôde mesta Poprad, aby tak urobili formou petície a nadviazali na historický odkaz predchádzajúcich generácii, ktoré zmenili naše mesto na dobré miesto pre život jeho obyvateľov.

Chceme podporovateľov petície požiadať, aby vo svojich vyjadreniach vyjadrili podporu vzniku múzea vo Veľkej, pričom od osobných invektív sa dištancujeme, vďaka za pochopenie!


Rastislav Mačura, neformálna skupina občanov Priestor pre krajinu a kultúru    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Rastislav Mačura, neformálna skupina občanov Priestor pre krajinu a kultúru na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook