Pán minister, zastavte týranie detí v rúškach!

Vážený pán minister školstva Branislav Gröhling!

- Žiadame Vás, aby ste zrušili povinnosť detí nosiť rúška na školách. Takéto bránenie voľnému dýchaniu spôsobuje deťom fyzické utrpenie a u mnohých aj zdravotné problémy.

- Nie je jasné, či prínos tohto opatrenia prevažuje nad škodami na ľudskom tele, ktoré je ešte stále iba vo vývine. Tu sa jedná o niekoľkohodinové (5 až 9 hodín) obmedzovanie dýchania u detí, ktoré sú fyzicky menšie, slabšie, krehkejšie a zraniteľnejšie od dospelých jedincov.

- Žiadni lekári sa nezaručujú za to, že dlhodobé obmedzovanie dýchania im nepoškodzuje zdravie. Naopak, mnoho zodpovedných lekárov u nás i v zahraničí poukazuje na toto zdravotné riziko. Ako príklad poslúži nemecká štúdia uvedená nižšie. V krajinách, uvedomujúcich si riziko negatívnych dopadov na zdravie, deti v školách rúško nenosia (Rakúsko, Anglicko, Dánsko, Švédsko...).

- Je potrebné prehodnotiť tieto pokyny a upraviť opatrenia na školách do takej formy, ktorá deťom nebude ubližovať. Ak sa prekrývanie dýchacích ciest odporúča ako ochrana, iste to má slúžiť na nevyhnutný čas a nie na celé školské vyučovanie, kde sa deti potrebujú sústrediť, rozmýšľať, rozprávať a kde zažívajú aj stres z písomiek. Všetci vieme, že v čase stresu sa dýchanie zrýchľuje a človek potrebuje zhlboka a plnohodnotne dýchať.

- Už dnes mnohí rodičia upozorňujú na zdravotné problémy spôsobené nosením rúška. Väčšina riaditeľov škôl neakceptuje výnimky u detí so zdravotným problémom, ani keď sú podložené lekárskym potvrdením, pretože sa striktne držia pokynov ministerstva školstva.

- Ako spoločnosť sme povinní ochrániť nie len našich seniorov ale aj naše deti a vyvarovať sa konania, ktoré by mohlo poškodzovať ich telesný a duševný vývoj. Minulý rok v septembri (2020) sme prijali opatrenie prekrytia dýchacích ciest u detí v školách len na dva týždne, aby sme obmedzili riziko šírenia ochorenia po návrate z letných dovoleniek a napriek tomu, že sa na školách neobjavili žiadne ohniská nákazy, sa deti dusia v rúškach už takmer celý školský rok.

- Ako štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o právach dieťaťa sme zaviazaní dbať na osobitnú starostlivosť a ochranu detí. Sme preto povinní odstraňovať všetky praktiky škodiace zdraviu detí a urobiť opatrenia k tomu, aby bolo dieťa chránené od fyzického aj psychického utrpenia.

- Žiadame Vás, aby ste neodkladne konzultovali tento problém s UVZ, nakoľko počet prípadov detí so zdravotnými problémami v dôsledku nosenia rúška narastá.

 

Vedecká štúdia kardiologickej fakulty prestížnej univerzity v Lipsku (slovenský preklad)
https://www.vpl.sk/files/file/kampan%202020/liptak2020/springer_fikenzer_skodlivostmasiek_6_7_2020(1).pdf

 

 


Iniciatíva pre ochranu detí    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Iniciatíva pre ochranu detí na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...