Pán minister, zastavte týranie detí v rúškach!

Prezidentka Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Petícia proti vynucovanému prekrývaniu dýchacích ciest u detí na školách

My podpísaní občania Slovenskej republiky, na základe petičného práva zaručeného  článkom 27 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame, aby kompetentné orgány verejnej moci v zmysle ust. §-u 5 ods. 5 Zákona o petičnom práve v zákonnej lehote túto petíciu prešetrili a prijali príslušné opatrenia.

Zámer petície: Ochrana psychického a fyzického zdravia detí.

Žiadame aby ste zrušili pokyn vynucovaného nariadenia prekrývať deťom dýchacie cesty na školách. Rodičia si to neprajú a učitelia na základe Vášho pokynu deti k tomuto konaniu nútia. Napriek tomu, že to nie je právna povinnosť a teda takéto opatrenie musí byť výlučne dobrovoľné.

Bránenie voľnému dýchaniu spôsobuje deťom psychické a fyzické utrpenie. Počet prípadov detí so zdravotnými problémami v dôsledku nosenia rúška narastá a rodičia to svojim podpisom pod touto petíciou dosvedčujú. Riaditelia škôl neakceptujú výnimky u detí so zdravotným problémom, pretože sa striktne držia Vašich pokynov.

Ide o niekoľkohodinové (5 až 9 hodín) obmedzovanie dýchania u detí, ktoré sú fyzicky menšie, slabšie, krehkejšie a zraniteľnejšie od dospelých ľudí.

Mnoho zodpovedných lekárov u nás i v zahraničí poukazuje na toto zdravotné riziko. V krajinách, uvedomujúcich si negatívny vplyv na zdravie, deti v školách rúško nenosia: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Anglicko (na ZŠ nenosili nikdy a na SŠ dobrovoľne), Dánsko, Švédsko, Švajčiarsko, Holandsko atď.

Je potrebné upraviť opatrenia na školách do takej formy, ktorá deťom nebude ubližovať. Ak sa prekrývanie dýchacích ciest odporúča ako ochrana, môže to slúžiť na nevyhnutný čas ale nie na celé školské vyučovanie, kde sa deti potrebujú sústrediť, rozmýšľať, rozprávať a kde zažívajú nie raz aj stres. V čase stresu sa dýchanie zrýchľuje a človek potrebuje zhlboka a plnohodnotne dýchať.

Ako spoločnosť sme povinní chrániť deti a vyvarovať sa konania, ktoré by mohlo poškodzovať ich telesný a duševný vývoj. Minulý rok v septembri (2020) sme prijali opatrenie prekrytia dýchacích ciest u detí v školách len na dva týždne, aby sme obmedzili riziko šírenia ochorenia po návrate z letných dovoleniek a napriek tomu, že sa na školách neobjavili žiadne ohniská nákazy, sa deti dusili v rúškach celý školský rok. Tento školský rok sú deti k tomu nútené opäť.

Slovenská republika je ako zmluvná strana Dohovoru o právach dieťaťa zaviazaná dbať na osobitnú starostlivosť a ochranu detí. Je našou povinnosťou odstraňovať všetky praktiky škodiace zdraviu detí a urobiť opatrenia k tomu, aby bolo dieťa chránené od fyzického aj psychického utrpenia. 

 


Zoznam klinických štúdií vypovedajúcich o škodlivom vplyve nosenia rúška na zdravie človeka:

https://www.vpl.sk/files/file/kampan%202020/liptak2020/springer_fikenzer_skodlivostmasiek_6_7_2020(1).pdf Kardiologická fakulta univerzity v Lipsku (slovenský preklad)

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2781743

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4748517/

https://journals.lww.com/md-journal/FullText/2020/06120/The_adverse_skin_reactions_of_health_care_workers.49.aspx

https://worldhealth.net/news/masks-are-neither-effective-nor-safe-summary-science/

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344/htm

 

 

 

 

 

 

 

 


Iniciatíva pre ochranu detí    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Iniciatíva pre ochranu detí na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...