P E T Í C I A ZA ZNOVUOTVORENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM V ROHOVCIAC

My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa opätovne otvorila slovenská základná škola v Rohovciach, pretože je veľký počet detí, ktoré sú odmietané v okolitých základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, kde už nie sú kapacity na ich prijatie . V Rohovciach je vybudovaná základná škola s kapacitou 240 žiakov, kde však túto školu navštevuje len 80 žiakov maďarskej základnej školy. Sme za zachovanie základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a žiadame o otvorenie združenej základnej školy. 


Lenka Žárová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Lenka Žárová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook