Otvorený list  „Za očistenie verejného priestoru“

Kosáky.jpgMotto: 51 rokov od okupácie, 51 rokov boja proti totalite. Odstráňme symboly zla z verejného priestoru                                                                                                                                                         V tomto čase si pripomíname  51 rokov od okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy pod velením  Sovietskeho zväzu.  Tento akt štátneho terorizmu  v našej krajine opätovne, proti vôli občanov, nastolil nedemokratický, totalitný režim podľa komunistickej doktríny. 

Tohto protidemokratického režimu sme sa zbavili pred tridsiatimi rokmi. Naďalej tu však zostali symboly totalitnej moci, kosák a kladivo, znaky „diktatúry proletariátu“  a „revolučného teroru“.      

Košice sú slobodumilujúcim mestom, preto je neprijateľné, aby  verejné priestranstvo hanobili  symboly diktatúry a teroru.  Tieto symboly sú výsostne ideologické a nie je možné ich akokoľvek,  najmä s ohľadom na historickú pravdu, zamieňať s aktom  oslobodenia.  Naopak, stali sa symbolmi okupácie.  Sú to  znaky ideológie,  ktorá smerovala a naďalej smeruje k potláčaniu základných práv a slobôd v zmysle § 422 Trestného zákona.       

Preto my, signatári tohto otvoreného listu,     v y z ý v a m e  zvolených predstaviteľov samosprávy, aby v zmysle svojich práv a povinností zabezpečili odstránenie uvedených symbolov z verejného priestranstva   na Námestí osloboditeľov v Košiciach.  

V Košiciach, 19.augusta 2019                                                                                                                                           


Július Staško    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Július Staško na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

ei tarvitse kysyä