Otvorený list za zrušenie VZN Mesta Vysoké Tatry č.5 zo dňa 14.12.2023 o miestnej dani

127.JPG223.JPG313.JPGMy, nižšie podpísaní občania žiadame primátora mesta Vysoké Tatry a mestské zastupiteľstvo o zrušenie Všeobecného záväzného nariadenia č.5 zo dňa 14.12.2023 o miestnej dani.

Návrh VZN predstavený a väčšinou poslancov  odhlasovaný na mestskom zastupiteľstve dňa 14.12.2023 vnímame ako neadekvátny a kontraproduktívny pre návštevníkov Vysokých Tatier, i podnikateľských subjektov pôsobiacich v našom regióne.

Zdieľame spoločne názor, že zvýšenie dane z ubytovania z terajších 2 eur na 3,5 eur môže ohroziť návštevnosť a dĺžku pobytu návštevníkov najmä malých a stredných podnikateľov ( penzióny, priváty, camping), kde sa cena ubytovania pohybuje od  5 - 25 eur/osoba/noc. Vnímame potrebu hľadania dodatočných príjmov zo strany mesta z iných zdrojov. Navrhujeme opätovne na najbližšom zastupiteľstve otvoriť tému tohto VZN. Diskutovať o pripomienkach, o návrhoch a riešeniach kontrol, zahrnúť tieto pripomienky do VZN a schváliť v zmysle zákona a rokovacieho poriadku.  

Na rozvoji cestovného ruchu nám záleží, chceme sa na ňom aktívne podieľať a jeho rozvoji, avšak v rozumnej výške navýšenia miestneho poplatku.


Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...