Otvorený list primátorovi Nesrovnalovi

Vážený pán primátor, 

my, dolu podpísaní obyvatelia Bratislavy Vás vyzývame, aby ste okamžite zastavili akékoľvek stavebné aktivity v lokalite Pri kríži v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na ktorej Vami poverený stavebník začal práce v súvislosti s výstavbou náhradných nájomných bytov.

Bez akéhokoľvek upozornenia všetkým dotknutým stranám a bez ich súhlasu posielate ťažkú techniku voči nevinným občanom tohto mesta, čo nebudeme rešpektovať. Takéto praktiky ako z čias minulého režimu v našom meste nestrpíme.

Máme za to, že ak dokážete konať proti vôli ľudí z Dúbravky, môžete tak urobiť prakticky v ktorejkoľvek mestskej časti. Nerešpektujete schválené uznesenie mestských poslancov, ktoré zverilo tieto pozemky do rúk Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorá sa jasne vyjadrila, že bude vôľu ľudí rešpektovať a stavať na danom území nechce.

Nerešpektujete vôľu reštituentov, ktorí sa do danej lokality po rokoch v Starom meste nemajú záujem odsťahovať. Existujú aj iné spôsoby riešenia, ktoré ignorujete.

Dávate príklad všetkým súkromným developerom, ako sa to jednoducho dá – stavať proti vôli občanov!

Pán primátor, vyzývame Vás, aby ste konali v súlade s vôľou obyvateľov Bratislavy, ktorí vám dali mandát - nie proti nej, a to s okamžitou platnosťou.

Veríme, že pochopíte vážnosť situácie a nebudete nás nútiť protestovať ráznejšou formou. 


Občianska iniciatíva Bratislavy    Kontaktujte autora petície