Otvorený list prezidentke SR, Predsedovi Národnej rady SR, Premiérovi SR k obnoveniu slobodného života

Cieľ petície: Ukončenie štátneho teroru, okamžitý návrat do normálneho a slobodného života, odstránenie nezmyelných a likvidačných opatrení proti ekonomike, kultúre, zdravému životnému štýlu a medziľudským vzťahom.  

Vážená pani prezidentka Zuzana Čaputová,

Opatrenia Vlády SR k takzvanej pandémii Koronavírusu COVID-19  obmedzili naše ľudské práva a občianske slobody a tiež spôsobili finančné a ekonomické straty. Sme dôvodne presvedčení, že tieto vládnou mocou prijaté opatrenia sú likvidačné, nekompetentné a sebazničujúce. Zásadne – nikdy v histórii kvôli žiadnemu vírusu, kvôli žiadnej chorobe – nech už bola akokoľvek nebezpečná, sa nezastavil život na Slovensku v takej radikálnej miere, ako práve teraz – údajne kvôli tzv. „Koronavírusu“ alebo „čínskemu vírusu“, ktorý spôsobuje zápal pľúc, chorobu dýchacích ciest a celkovú bolesť tela, spojenú so zvýšenou teplotou „COVID-19“.

Kedykoľvek sa v modernej dobe objavila neznáma nebezpečná infekčná choroba, cielené opatrenia proti rizikovým, ohrozeným a nakazeným pacientom boli podložené jasnými dôkazmi a sústredili se na konkrétne miesto, kde se choroba najviac vyskytla, ako napríklad „Heidelberger Pockenvirus“ v roku 1958. Aktuálne chaotické celoplošné opatrenia – údajne kvôli Koronavírusu – už do dnešného dňa, 21. 04. 2020, za cca. sedem týždňov, spôsobili ekonomické škody v rozsahu niekoľkých miliárd eur. Nielenže existujú podozrenia, že vládnou mocou prijaté opatrenia nemusia byť v súlade s Ústavou SR, ale spôsobujú i ďalšie, doslova nesmierne škody v oblasti kultúrneho, spoločenského a sociálneho života, duševné i zdravotné škody.

Média a politici hovoria o „celosvetovej pandémii“. Ale striedmy a kritický pohľad na čísla svedčí o niečom inom:

Celosvetový počet „obetí COVID-19“:

· Oficiálne čísla hlási Johns Hopkins Coronavirus Resource Center zo súkromnej „Johns Hopkins University“ v Baltimore, USA, a teda do dnešného dňa celosvetovo 171.810 „obetí COVID-19“ (stav k 21. 04. 2020 o 18:45 hodine). Ku tomuto naše otázky:

- Nezdá sa vám znepokojujúce, že súkromná organizácia hlási čísla, na základe ktorých sa má riadiť celý svet vrátane Slovenskej republiky?

- Viete, ako čísla zosnulých počítajú? Podľa našich informácií až na Švédsko prakticky každá krajina sveta započítava akéhokoľvek mŕtveho, ktorý bol pred smrťou testovaný pozitívne – testovaný testom „PCR“, ktorý je maximálne nepresný a dokonca od samotného vynálezcu testu a nositeľa Nobelovej ceny Kary Mullis ohodnotený ako nevhodný na mikrobiologickú diagnostiku https://actascientific.com/ASMI/pdf/ASMI-01-0016.pdf.  

- Sám výrobca tohoto testu uvádza hneď na úvodnej stránke, že test „nie je vhodný pre diagnostiku, ale len pre výskum: https://www.creative-diagnostics.com/sars-cov-2-coronavirus-multiplex-rt-qpcr-kit-277854-457.htm (pričom test chcete teraz nútiť ľuďom ako povinnosť pre cestovanie do práce zo zahraničia, a s ktorým týrate každého, kto sa vracia na územie SR zo zahraničia v karanténnych centrách). Nasledujúce linky sú dôkazom, že talianska vláda, tiež nemecký Robert-Koch-Institut (Bundesoberbehörde, čiže vládny orgán) a vláda USA počíta akéhokoľvek mŕtveho, ktorý bol týmto nepresným testom otestovaný pozitívne pred smrťou – bez ohľadu na to, čo bolo príčinou smrti:

Prezident talianskej civilnej ochrany vraví, že médiá neinformujú správne, že by Taliansko malo až 800 nových „obetí“ denne – popravde ide o smrť S Koronavirusom a nie KVÔLI Koronavirusu – od minúty 3:30 https://www.youtube.com/watch?v=0M4kbPDHGR0&feature=youtu.be&t=210

Nemecko: prezident nemeckého Robert-Koch-Inštitútu potvrdil na  tlačovej konferencii, že predchádzajúce ochorenia a skutočné príčiny pre definíciu tzv. „Korona-obete“ nehrajú žiadnu rolu. Z lekárskeho hľadiska je takáto definícia samozrejme zaväzujúca a má očividný a všeobecne známý efekt, že politika a spoločnosť je zastrašená a v panike.  https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/faktenfuchs-wie-werden-corona-todesfaelle-gezaehlt,RtnpYVL?fbclid=IwAR23tlEHl7eiuEJwogMlX_BOAY4T_v7Tc9gWPcTnmqAHLiuwArwa9KhdigY

Aj v Spojených štátoch počítajú každého, kto zomrie, ako „obeť Koronavirusu“ – bez ohľadu na to, či zomrel „kvôli“ Koronavirusu, alebo „s“ Koronavirusom. https://www.youtube.com/watch?v=hhbBfydQfos    

● V prakticky každej krajine západného sveta, medián veku „obetí Koronavírusu“ je výrazne nad 80 rokov, čo zodpovedá normálnej strednej dĺže života v týchto krajinách.   ● Existuje len jeden faktický prieskum, ktorý odhalil skutočný podiel zosnulých kvôli a nie s COVID-19 – tento bol vyhotovený zo strany Prof. Waltera Ricciardiho, hlavného poradcu talianskeho ministerstva zdravotníctva, z ktorého vychádza, že len v 12% prípadoch nastala smrť  v súvislosti Covidom-19: https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/have-many-coronavirus-patients-died-italy/. Ak použijeme tento faktor na čísla, ktoré zverejňuje súkromná americká univerzita, tak počet „obetí COVID-19“ leží pri cca. 21.000 po cca. troch mesiacoch „Koronapandémie“.

Prosíme vás – ako vysvetlíte pomer opatrení kvôli Covidu-19 vzhľadom na takmer 4.000.000 obetí infekčných chorôb ku dnešnému dňu a vzhľadom na údaje UNO? https://www.worldometers.info/de/?fbclid=IwAR1-1sEFWF4-U3hLPwG_3QGY-3tPve2o98qyBtI4AyPLO7E5gApa7u63fdA    

● Na Slovensku do dnešného dňa údajne zomrelo 14 ľudí na COVID-19. K tomu niekoľko otázok:

- Prebehli pri zosnulých podrobné a profesionálne pitvy? Poznáte presný dôvod smrti?

- Koľko ľudí obvykle zomiera v prvých troch či štyroch mesiacoch na Slovensku  na obyčajnú chrípku? Napríklad v posledných rokoch 2017, 2018, 2019?

- Koľko ľudí zomrelo tento rok celkovo na Slovensku? Podľa údajov OSN na portáli „countrymeters.info“ ich bolo zatiaľ viac než 16.000. Vy zastavujete chod celej krajiny, zničíte firmy, rodiny, kultúru, sociálne vzťahy. Spôsobujete všetky tieto škody kvôli možným 14 ľuďom oproti 16.000? Aký je toto nepomer?

- Podľa oficiálneho portálu „euromomo.eu“ do konca marca prakticky vo všetkých uvedených krajinách Európy bola úmrtnosť výrazne nižšia než v predchádzajúcich rokoch. Ako si to vysvetľujete? Máte zmysluplné odpovede na uvedené otázky? Ako je možné, že uvedené informácie ste nemali k dispozícii? Aký je skutočný zámer tohoto „zastavenia fungovania celého štátu“?  A preto sme vo verejnom záujme napísali tento otvorený list, taktiež sme i zahájili petíciu proti uvedeným opatreniam podávame ústavnú sťažnosť a pripravujeme ďalšie kroky. Touto cestou vyzývame na okamžité zrušenie uvedených opatrení a náhradu škody spôsobenej týmito opatreniami pre fyzické a právnické osoby. V zákonnej lehote nás prosím písomne informujte o vykonanej náprave smerujúcej k nastoleniu normálneho - bežného a zaužívaného života a dodržiavania základných ľudských práv.

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S úctou,

Dipl.-Volksw. Dipl.-Kfm. Zdeněk Kedroutek, Mgr. Martin Bavolár, Mgr. Pavol Kugler, Nathalie Eiben, Ing. Ľudovít Packo, Mgr. Eugénia Kakubcová, Marcel Kotula

Vážená pani Zuzana ČAPUTOVÁ prezidentka Slovenskej republiky Kancelária prezidenta Slovenskej republiky Štefánikova 2 811 05  B r a t i s l a v a    

Na vedomie: Prezident Slovenskej republiky, Predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Premiér Slovenskej republiky Tlačová agentúra Slovenskej republiky – TASR.sk


Zdeněk Kedroutek, Martin Bavolár    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Zdeněk Kedroutek, Martin Bavolár na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook