Otvorený list prezidentke SR k pripravovaným oslavám 75. výročia SNP

SNP.jpgVážená pani prezidentka Slovenskej republiky,

tým, že sme s nádejou volili do funkcie prezidenta republiky Vás, vyjadrili sme túžbu a vieru po zmene, po spravodlivosti, transparentnosti a ľudskosti.

Blížiace sa 75. výročie Slovenského národného povstania a k nemu správy o pompéznych oslavách v réžii niektorých koaličných politikov považujeme za prejav arogancie štátnej moci. Podľa interných materiálov získaných z Generálneho štábu OS SR, plánuje ministerstvo obrany koncom augusta na 75. výročie vypuknutia SNP vojenskú prehliadku v Banskej Bystrici. Prehliadkou si chce vedenie rezortu pripomenúť aj 15. výročie vstupu SR do NATO. Podujatie si podľa predbežného rozpočtu vyžiada niekoľkomiliónové opravy armádnej techniky. Je preto pravdepodobné, že oslava bude niekoľkonásobne drahšia ako porovnateľná prehliadka českej armády z októbra minulého roku, ktorou si Česko pripomenulo 100. výročie vzniku Československa.

Z predkladaného materiálu nie je jasné či bude verejnosť v závere augusta svedkom prehliadky veteránov, alebo techniky, ktorá má zabezpečovať suverenitu republiky. Čo tou prehliadkou chceme demonštrovať? Silu vojsk? Istotu o bezpečnosti krajiny? Ak sa má predviesť 10 ks tankov T-72, tak 8 ks z nich musí do opravy. Ak sa má predviesť 20 ks bojových vozidiel pechoty, tak 10 ks z nich musí do opravy. Ak sa má predviesť 8 húfnic Zuzana, tak 7 z nich musí do opravy. Ak sa má predviesť 8 ks raketometov Modular, tak 6 z nich musí do opravy. Ak sa majú predviesť 4 ks muničných vozidiel pre raketomet Modular, tak do opravy musia ísť všetky 4 ks. Odhad nákladov na zabezpečenie opráv a náhradných dielov je, podľa dostupných informácií, 6 000 000 eur. Spolu s ďalšími nákladmi ako sú ubytovanie, či strava pre hostí, celkový účet za prehliadku môže dosiahnuť až 10 miliónov eur. Túto skutočnosť asi nemožno považovať za demonštráciu sily či schopnosti, ale skôr za demonštráciu nepripravenosti techniky OS SR.

V súvislosti s prípravami osláv máme na pamäti, že v decembri 2018 bol vyhostený ruský diplomat, práve preto, že sa príliš zaujímal o vojenskú techniku OS SR a teda o vojenskú techniku NATO, čo zrejme nevyhovovalo ani predstaviteľom OS SR. Aj to je dôvod, pre ktorý je ťažko pochopiteľné, že na túto "prehliadku" pozývame zástupcov Ruskej federácie (pri ktorej nemožno opomenúť, že ako súčasť ZSSR bola jedným z agresorov 2. svetovej vojny).

Vzhľadom na uvedené, nedá pokoj otázka, či to možno považovať za účelné využitie finančných prostriedkov alebo len spôsob legalizácie tunelovania verejných zdrojov? V časoch, keď naše nemocničné zariadenia sú napadnuté škodlivými plesňami, ktoré ohrozujú zdravie pacientov v nemocniciach a zdravotníctvo ako také je v žalostnom stave, považovali by sme za vhodnejšie a rozumnejšie investovať tieto prostriedky do odstránenia spomenutých nedostatkov a zlepšenia kondície zdravotníckych zariadení. Nechceme, aby sa zdroje štátneho rozpočtu získané z daní obyateľov, márnotratne a márnomyseľne využívali na pochybné vojenské prehliadky, ale aby sa investovali tam, kde najviac chýbajú.

Odhliadnuc od finančnej nákladnosti pripravovanej akcie, nám, občanom SR nie je po vôli, že na oslavu pozývame ľudí z krajín, ktoré nás, na čele so ZSSR, v auguste roku 1968 vojensky napadli. Naše obavy sú znásobené aj verejne známym postojom prezidenta Ruskej federácie o tom, že zánik Sovietskeho zväzu je najväčšou tragédiou v histórii Ruska, ktoré tým stratilo nadvládu a reálnu moc nad štátmi komunistického bloku.  Nie je treba azda pripomínať ako  sa vyvíjal osud ČSSR po roku 1968.

Žiadame Vás týmto, pani prezidentka, ako najvyššiu veliteľku ozbrojených síl, aby ste využitím svojej autority apelovali na príslušných organizátorov spomienkovej oslavy a žiadali aby tieto oslavy boli predovšetkým dôstojným vzdaním úcty statočným ľuďom, ktorí neváhali položiť vlastné životy pre túto krajinu a pre budúcnosť svojich detí. SNP bolo zásadným vzopätím obyčajných ľudí proti nedemokratickému a autoritárskemu režimu, pre ktorý ľudský život nemal hodnotu. SNP bolo prejavom túžby po slobode a bojom za jej dosiahnutie. Nedovoľme, aby bolo zneužité na pochybnú prezentáciu tých, pre ktorých sloboda nie je viac ako slovo, ktoré radi používajú. 

 
Facebook