Zabráňme zosuvu Svahu nad ostrovom Sihoť v Bratislave

 

Petícia_médiá-8.jpg

My, obyvatelia Bratislavy a  okolia, vyzývame starostku
mestskej časti Karlova Ves, pani Danu Čahojovú, aby
zaviazala developera previesť Inžiniersko-geologický prieskum svahu Nad Sihoťou a  bez záverov a odsúhlasenia stability podložia svahu geológom pre možnú bezpečnú výstavbu, mestská časť Bratislava-Karlova Ves k žiadostiam developera nevydala žiadne rozhodnutie.

Ostrov Sihoť je zásobárňou pitnej vody pre 200 tisíc obyvateľov Bratislavy. Svah nad ostrovom Sihoť je geologicky nestabilný a opakovane sa v rokoch 2014 a 2017 zosunul v kamenných blokoch na Devínsku cestu. Stavebný úrad rozhoduje o povolení stavebnej činnosti spojenej s odrezom svahu do hĺbky 9m a umiestnením nových stavieb uprostred husto zastavaného územia rodinnými a  bytovými domami „ad hoc“, bez potrebnej znalosti stavu geologického podložia zosúvajúceho sa svahu.

Občania v minulosti upozorňovali miestny úrad na porušenie zákona a  vyzývali, aby stavebný úrad zaviazal developera previesť inžiniersko-geologický prieskum podľa §3 zákona č. 569 /2007 Zb. Stavebný úrad ani po viac ako 4 rokoch konania na upozornenia nereagoval a výzvy zostali bez odozvy.

Od roku 2019 prebieha na stavebnom úrade mestskej časti   Bratislava, Karlova Ves asanačné konanie vo veci odstránenia rodinného domu (historický názov:Vila prof.Valentína)  a  stavby sústavy oporných železobetónových múrov a  od roku 2020 územné konanie vo veci vydania  povolenia pre umiestnenie nových stavieb bytových domov a  3-podlažných podzemných garáží s výjazdom do Matejkovej ulice. Podľa vyjadrenia dopravného analytika bude nevyhnutné po pripojení garáží zjednosmerniť Matejkovu ulicu. Táto je spolu s Molecovou ulicou jedinou prístupovou cestou od centra mesta na sídlisko Dlhé Diely.

Dňa 30.06.2023 po zosuve svahu v Handlovej , s ktorým má svah Nad Sihoťou mnoho spoločných znakov, sa opodstatnenosť obáv občanov potvrdila. Preto prosia o pomoc a podporu všetkých obyvateľov Bratislavy a okolia.

Čo majú spoločné zosunutý svah v Handlovej a 
svah Nad Sihoťou v Bratislave?

1.a) zasahujúci príslušník HaZZ sa pre médiá vyjadril, že k zosuvu svahu v Handlovej došlo na ploche približne 60m x 20m
1.b) stavba vo svahu Nad Sihoťou bude založená na ploche
51m x 21 m, v celkovej hĺbke i viac ako 9m pod terénom

2.a) podľa vyjadrenia občanov z Handlovej, z dôvodu nestabilného podložia územia, museli byť bytové domy susediace so svahom zakladané na “ betónové pilóty “
2.b) viaceré stavby bytových domov na ulici Jamnického a  Matejkova museli byť v dôsledku nestabilného podložia územnej zóny Nad Sihoťou založené na „betónových pilótach“

3.a) podľa vyjadrenia svedkov bolo dlhodobo pozorovateľné, že svah v Handlovej bol v pohybe
3.b) Svah nad ostrovom Sihoť sa zosúva, naposledy v rokoch 2006, 2014 a 2017, dokonca ulica Nad Sihoťou je pre všetku dopravu v dôsledku opakovaných zosuvov natrvalo uzatvorená

4.a) V dôsledku havárie svahu v Handlovej prišlo k škode na majetku - odstaveniu železničnej dopravy po deštrukcii koľajiska, nachádzajúceho sa povyše časti zosypaného svahu
4.b) Vo svahu Nad Sihoťou sa povyše navrhovaného 9m vysokého odrezu nachádzajú stavby rodinných a bytových domov a  ešte vyššie na Jamnického ulici stavby 12- poschodových vežových domov. Občania sa obávajú, že v prípade havárie, podobnej tej z Handlovej, určite nezostane len pri škodách na majetku.

 

PS: Upozorňujeme  na  ďalšiu petíciu, ktorá sa tiež dotýka ohrozenia plynulosti dopravy v Karlovej Vsi: https://www.peticie.com/peticia_za_obnovenie_jazdnych_pruhov_na_molecovej_v_povodnom_pote

 

Petičný výbor  zastupujúci:  

Spoločenstvo vlastníkov Bytov a NP ulice Jamnického 1 

Spoločenstvo vlastníkov Bytov a NP ulice Jamnického 3

Spoločenstvo vlastníkov Bytov a NP ulice Jamnického 5

Spoločenstvo  vlastníkov Bytov a NP ulice  Matejkova 22 

Spoločenstvo  vlastníkov Bytov a NP ulice Matejkova 57

Vlastníci  rodinných domov  Jamnického ulica  

Vlastníci  rodinných domov   ulica Nad Sihoťou,  Bratislava             

 


Ľudovít Kovačovský    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ľudovít Kovačovský na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...