Okamžité prekrytie "umelého kopca" v Petržalke.

Petržalka__Umelý_kopec_.jpgŽiadame o bezodkladné, bezpečné prekrytie a uzatvorenie - dočasnú konzerváciu,  otvorenej skládky "umelého kopca" /návažkový val Petržalka/.

Nebezpečné látky, ktoré sa nachádzajú v umelom kopci sa môžu vplyvom poveternostných podmienok uvoľňovať do ovzdušia, čím môže byť vážne a trvalo ohrozené poškodenie zdravie obyvateľstva - najmä uvoľňovaním nebezpečných látok, akým je AZBEST, ktorý je podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC), zaradený do skupiny dokázaných karcinogénov pre ľudí.

"Umelý kopec" sa nachádza v lokalite: Južné mesto - zóna CO, Bratislava - Petržalka v blízkosti obytnej zóny SLNEČNICE a SLNEČNICE market - TRCH. 

VIDEA: 
Azbest okolo nás
Šokujúce informácie
Otvorená skládka - LINK
Keď fúka Link

 

Bližšie informácie

V okolí "umelého kopca" a aj na kopci samotnom boli robené merania. Vo výsledkoch sa objavuje azbest, ktorý je karcinogénny pre ľudský organizmus.

Pri vdýchnutí malých vláken azbestu, ktoré sa uvoľnia pri narábaní s materiálom obsahujúcim azbest, sa malé "ihličky" azbestu zapichnú do pľúc a následne sa bunky v okolí menia na rakovinové. Rakovina sa môže prejaviť až p 20-40 rokov, už v masívnom štádiu.

Je nepopierateľné, že sa v "umelom kopci" nachádza azbest - viď nižšie. V roku 2018 sa na skládke bagrovalo, drtil sa odpad. Tým sa azbest uvoľnil. Keď je slnečno, sucho a fúka vietor, tak prach zo skládky sa šíri do celého okolia. Dodnes je skládka otvorená a ohrozuje zdravie.

Preto žiadame o jej okamžité prekrytie! Máme za to, že predbežným rozhodnutím - zákazom činnosti rekultivácie "umelého kopca" dosiahnuté na základe rozhodnutia Okresného úradu životného prostredia v Petržalke, nie je postačujúce, nakoľko nerieši zabezpečenie hrozby rizika uvoľňovania nebezpečných látok.

Už aj na základe zistení a najmä meraní spoločnosťou ALS, ktoré boli vykonané v roku 2018 na žiadosť Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja ako aj na základe zistení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídia Policajného Zboru SR, ktoré v tomto čase vyšetruje podozrenia z trestného činu nakladania s nebezpečným odpadom, týkajúceho sa okrem iného, aj uvedeného "umelého kopca”, ale aj na základe zistení ktoré uvádza NDS (Národná diaľničná spoločnosť) v EKOAUDITE: D4 Jarovce - Ivanka, sever D4 Ivanka, sever - Rača v samostatnej správe k problematike odpadu resp. AZBESTu v násypoch stavby, máme za to, že spomínaný “umelý kopec” je tohto času nebezpečnou, ale hlavne otvorenou skládkou, ktorá môže trvalo ohroziť zdravie obyvateľstva a môže mať trvalý dopad na životné prostredie.

Spoločnosť ALS prevádzkuje moderné analytické laboratória akreditované podľa STN EN ISO/IEC 17025, ktoré patria na Slovenskom, ale aj na Českom trhu k špičkám v oblasti chemických, rádiochemických, mikrobiologických a fyzikálnych stanovení a vykonáva akreditované analýzy pokrývajúce oblasť životného prostredia, potravín, farmácie a olejov.

 

 


JUDr. Peter Majtán    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem JUDr. Peter Majtán na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook