Občianska iniciatíva veriacich Slovenska za ukončenie pandémie, vojny a každého zla tejto doby až po konečné víťazstvo, prisľúbené vo Fatime

(Táto iniciatíva nie je proti prirodzeným prostriedkom ochrany, ale niečím naviac – v duchovnej sfére.)  

Výzva dedičov Sviečkovej manifestácie – Bratislavského veľkého piatku do vlastných radov veriacich, ale i ku všetkým ľuďom dobrej vôle na Slovensku:  

Už dva roky nás ničí pandémia a niet vyhliadok na návrat do normálneho života, len sa s ňou naučiť žiť.  Vírus je tu a kedykoľvek môže zmutovať.  A ako nečakane prišla vojna, tak môže prísť čokoľvek – v ľudskej slabosti sme bezmocní…  - Takto to vyzeralo aj s komunizmom bez vyhliadky na jeho koniec.   Ale postavili sme sa proti nemu len so sviečkami, so silou modlitby a viery a videli sme jeho zázračný pád. Preto by sme sa mali takto postavť aj proti dnešným úderom  – pandémii, vojne a všetkému zlu tejto doby až po konečné víťazstvo, ktoré bolo prisľúbené vo Fatime…   Náš Pán, Ježiš Kristus, povedal: keby sme mali len toľko viery ako horčičné zrnko, povieme moruši presaď sa a presadí sa, povieme vrchu prenes sa a prenesie sa - povieme pandémii odíď a odíde. Stále je nás ešte väčšina občanov Slovenska veriacich, je to teda najprv výzva do našich vlastných radov:   Viera... Lenže takáto viera, to nie je ľudská viera, v ktorej sme len uverili čo niekto povedal. Toto je viera, ktorá spolu s nádejou a láskou je „božskou čnosťou“, je to videnie očami duše. Kto túto vieru má, už nepovie, že Boha nevidel. Vzkriesený Kristus svojim povedal, že túto vieru budú sprevádzať znamenia: hadov budú brať do rúk a keď niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im to. V tejto dnešnej kríze viery by sme však nenašli odvahu na takýto dúšok, nemali by sme odvahu vystúpiť z loďky na hladinu, neverili by sme, že je možné niečo zázračné…   Naši predkovia takú vieru ešte mali, svedčia o tom mnohé zdokumentované prípady zázračného náhleho ukončenia morových epidémií a morové stĺpy. Najprv musíme teda hľadať a vyprosiť si dar viery, lebo túto nemožno ináč nadobudnúť. Práve o nej nám Ježiš povedal: „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete!“ Preto od dneška do nového výročia máme rok na to, aby sme túto stratenú vieru hľadali a vyprosovali, aby sme na budúce výročie už mali takú divotvornú vieru pre potrebný skutok viery, akú nám Ježiš prisľúbil.    Keď apoštol Peter na Ježišovo slovo vykročil z loďky na hladinu, voda ho uniesla. Keď však zapochyboval, začal sa topiť. Aj nás sám Ježiš takto volá na hladinu svojím uistením:  „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete!“   Pozývame však nielen praktizujúcich veriacich, ale aj všetkých ľudí dobrej vôle: priateľov, susedov, všetkých spoluobčanov, aj tých, ktorým násilná ateizácia zobrala vieru. Všetci ste potomkami pokrstených otcov a matiek, prarodičov mnohých generácií, aj vám patrí to vzácne „dedičstvo otcov“, o ktorom spievame v hymnickej piesni: „zachovaj nám, Pane!“ Aj vy s nami proste ako len viete o našu aj o vašu vieru. Aby jej bolo toľko, čo podrží celé Slovensko nad hladinou.   Každý mesiac 25. si pripomenieme toto naše odhodlanie, povieme si aj, prečo čakáme znovu až práve na toho 25. marca, aj viaceré iné poznatky z cesty viery na povzbudenie. Dovtedy bez prestania prosme, a to predovšetkým tým najsilnejším spôsobom, ako prosila Cirkev o dar Ducha Svätého – vo večeradle modlitby s Matkou Božou. Ale aj každou inou modlitbou, svojimi slovami aj len myšlienkou. Boh je verný, svoje slovo dodrží - ako otec nedá dieťaťu kameň keď prosí o chlieb, tak aj náš nebeský Otec nedá niečo iné, ako Ducha Svätého tým, čo ho prosia.


Združenie Máriina doba    Kontaktujte autora petície