O ponechanie triednej pani učiteľky PaedDr. Gabriely Olexovej v 1.B.

Týmto podpisom žiadam o zachovanie pani učiteľky  PeadDr. Olexovej ako triednej učiteľky 1.B, aj v ďalšom školskom roku.

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Rodičia 1.B. bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...