Nový skatepark v meste Vranov nad Topľou

V blízkosti súčasného skateparku sú nachádzajú 4 základne a jedna stredná škola kde chodi spolu približne 2500 deti ktoré nemajú poriadný priestor na adrenalínové alebo freestyle športy . Myslím že mesto s 23000 obyvateľmi  by si zaslúžilo aj poriadnu a lepšiu  reprezentáciu v tomto odvetvý športu . Preto prosíme zastupiteľstvo mesta Vranov N/T o nový skatepark respektíve športovisko na predom uvedený typ športu . Odporúčame kontaktovať firmu na výrobu tohto typu športovísk napr. FiveRamps , ParkPilot , MistcContsructions . Ktorým dáte určený rozpočet a priestor pre skatepark . Za pochopenie ďakujem 


Stály užívatelia športoviska    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Stály užívatelia športoviska na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...