#niePOUKÁŽKAM - chceme si vybrať sami

NEBERTE NÁM PRÁVO SLOBODNE SA ROZHODNÚŤ

CESTOVNÉ KANCELÁRIE LOBUJÚ ZA ZÁKON, KTORÝ IM UMOŽNÍ NAMIESTO VRÁTENIA PEŇAZÍ POSKYTNÚŤ POUKÁŽKY BEZ INEJ MOŽNOSTI.

PRÁVO ROZHODNÚŤ SA, SI ZOBRAŤ NEDÁME!

VÁŽENÁ PANI PREZIDENTKA,
VÁŽENÝ PÁN PREMIER, PÁNI MINISTRI HOSPODÁRSTVA A DOPRAVY,
VÁŽENÉ PANIE POSLANKYNE, PÁNI POSLANCI NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SME SPOTREBITELIA,
MÁME PRÁVO ROZHODOVAŤ O TOM ČO A OD KOHO SI KÚPIME, AKO DLHO S NÍM BUDEME V ZMLUVNOM VZŤAHU.
MY SAMI SA CHCEME ROZHODNÚŤ AKO NALOŽÍME S VLASTNÝMI PENIAZMI.

NEMÔŽETE NÁS NÚTIŤ ZÁKONOM, ABY SME ZACHRAŇOVALI CESTOVNÝ RUCH ČI PRISPIEVALI NA ZISKY CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ BEZÚROČNÝMI PÔŽIČKAMI VO FORME POUKÁŽOK V ČASE, KEĎ SAMI POTREBUJEME KAŽDÉ EURO.

DNES TO JE CESTOVNÝ RUCH. ČO NÁS BUDETE NÚTIŤ ZACHRAŇOVAŤ ZAJTRA? O AKÉ PRÁVA NÁS BUDETE CHCIEŤ PRIPRAVIŤ?

AK POŽIADAME O ODKLAD SPLÁTOK ÚVEROV, NEBUDEME MAŤ ZÁZNAM V REGISTRI DLŽNÍKOV. ĎAKUJEME. NO ÚROKY BANKÁM NAPRIEK SĽUBOM SPLATIŤ MUSÍME.
AK POŽIČIAME CESTOVNÝM KANCELÁRIAM VYPLATIA NÁM HODNOTU NAŠICH PEŇAZÍ?

... CESTOVNÉ KANCELÁRIE

NÁŠ ZÁKAZNÍK, NÁŠ PÁN. SVOJIMI POŽIADAVKAMI A NÁTLAKOM NÁM UKAZUJETE, ŽE V ŤAŽKÝCH ČASOCH MYSLÍTE IBA NA SEBA. ŽIADATE OD NÁS NAŠE PENIAZE AJ KEĎ VIETE, ŽE ZÁJAZDY NEBUDÚ. HROZÍTE NÁM ÚROKMI Z OMEŠKANIA A POKUTAMI. VYHRÁŽATE SA 90%-TNÝMI STORNO POPLATKAMI Z CIEN ZÁJAZDOV. SKÚŠATE NA NÁS PRAKTIKY, KTORÉ SA JAVIA AKO NEČESTNÉ.

VYNUCUJETE SI SOLIDÁRNOSŤ. KTO BUDE SOLIDÁRNY S NAMI?

PRICHÁDZAME O ZAMESTNANIE, NEMÁME DOSTATOK PEŇAZÍ NA POKRYTIE ZÁKLADNÝCH ŽIVOTNÝCH POTRIEB. MYSLÍTE SI, ŽE DO NEJAKÉHO TERMÍNU NA VAMI POSKYTNUTOM KUPÓNE BUDEME MÔCŤ ISŤ NA DOVOLENKU?

CHCETE ABY SME VÁM POMÁHALI RATOVAŤ VÁŠ BIZNIS. DOČKÁME SA TOHO ISTÉHO OD VÁS, KEĎ TO BUDEME POTREBOVAŤ?

TÍ, KTORÍ SI TO MOHLI DOVOLIŤ, BOLI OCHOTNÍ PRISTÚPIŤ NA POUKÁŽKY. PRISTÚPILI BY NA NICH AJ ĎALŠÍ, AK BY STE SPOTREBITEĽOM PONÚKLI FÉROVÉ DOHODY ČI INÉ VÝHODY. POMOHLI BY SME VÁM, AK BY STE O TO SLUŠNE POŽIADALI, VYSVETLILI NÁM SITUÁCIU A UKAZALI NÁDEJ, ŽE TO BUDE DOBRÉ. POMOHLI BY SME DOBROVOĽNE, LEBO CESTOVAŤ CHCEME. DOVOLILI STE SI Z NÁS VŠAK SPRAVIŤ RUKOJEMNÍKOV, SIAHNUŤ NA NAŠE PRÁVA.

CHCETE, ABY SME SI OD VÁS EŠTE NIEKEDY NIEČO KÚPILI?
CHCETE, ABY SME VÁS VOLILI?
ZASLÚŽTE SI TO!

SOLIDÁRNOSŤ SI NEMOŽNO VYNUCOVAŤ!
SOLIDÁRNOSŤ NÁS NEMÔŽE OBRAŤ O ZÁKLADNÉ PRÁVA!

 

Ak sa chete vyjadriť či by ste prijali alebo neprijali poukážku použite prosíme webovú stránku: https://niepoukazkam.sk


Spotrebitelske Centrum    Kontaktujte autora petície
Facebook