Nesúhlasíme s predĺžením Gaštanovej aleje cez les až po hrádzu

Mestská časť Bratislava-Rusovce chce vybudovať cyklochodník od konca Kovácsovej ulice, napojením na Gaštanovú alej až po hrádzu. Na tento účel už požiadala o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (EÚ fondy). Súčasťou tohto projektu je aj vybudovanie asfaltovej cyklocesty od konca Gaštanovej aleje po hrádzu, resp. po cestu pod hrádzou, ktorá je súčasťou cyklotrasy Eurovelo 6.

Plne podporujeme rozvoj cyklistickej dopravy. Nesúhlasíme však s tým, aby bol úsek od konca Gaštanovej aleje po hrádzu zbytočne akokoľvek spevňovaný. Súčasná lesná cesta je dostatočne kvalitná a krátka na to, aby mohla byť súčasťou cyklotrasy bez zbytočných stavebných zásahov. Rusovský les je už dnes predmetom množstva neprirodzených zásahov a takáto stavba len ďalej znehodnotí prírodu a vzdiali ju od našich obydlí.

Predmetný úsek lesnej cesty od konca Gaštanovej aleje po hrádzu môže byť súčasťou cyklocesty aj bez betónovania / asfaltovania, úplne postačí osadenie príslušného zvislého značenia (tabuliek).

 


Václav Bárta    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Pre podpísanie tejto petície vytvorenej Václav Bárta vyplňte formulár nižšie. Autor petície bude vidieť všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook