Nechceme veľkokapacitnú spaľovňu odpadu v Martine!

Nechceme_spalvnu_FCB_cover.jpg

My, dolu podpísaní obyvatelia Turca svojím podpisom vyjadrujeme nesúhlas so zámerom vybudovať v meste Martin veľkokapacitnú spaľovňu odpadu. Zároveň týmto žiadame primátora Jána Danka ako štatutára mesta Martin, ktoré je 15% akcionárom v spoločnosti Brantner Fatra, aby v prípade, ak by táto spoločnosť na tomto zámere plánovala spolupracovať, využil svoje „právo veta“ a jasne vyjadril nesúhlas s budovaním spaľovne v našom meste.

Zámer budovania spaľovní odpadu je v protiklade s environmentálnymi cieľmi ochrany prírody a boja proti klimatickým zmenám. Spaľovanie odpadu je aj z pohľadu Európskej únie druhý najnevhodnejší spôsob nakladania s odpadom, za ním je už len skládkovanie. Sme presvedčení, že stratégia budúcnosti nakladania s odpadom v našom regióne sa má uberať udržateľnými smermi zameranými na minimalizáciu skládkovania ako sú recyklácia, kompostovanie, príprava na opätovné používanie, udržateľný dizajn výrobkov, osveta, vzdelávanie, a na prvom mieste predchádzanie vzniku odpadov. Preto v našom regióne radi privítame projekty a investorov zameraných na tieto spôsoby spracovania odpadov. A nie strednodobé riešenia, akým je budovanie spaľovní, ktoré kvôli ekonomickej udržateľnosti potrebujú vyťažiť svoje kapacity, s čím je spojený zvoz tisícov ton odpadu zo širokého okolia. Čo predstavuje ďalšiu záťaž a negatívny dopad nielen na životné prostredie, ale aj dopravnú situáciu a opotrebovanie existujúcej cestnej infraštruktúry, ktoré si v našom meste a regióne neželáme.


Jozef Petráš    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Jozef Petráš na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...