Nástup do škôl od septembra

  1. Drahí zástupcovia nás ľudí, 

myslím si, že je nezodpovedné, poslať deti do škôl, skôr ako bude protilátka na COVID-19 prístupná. Je to veľké ohrozenie nás ľudí a našej republiky. Každodenné cestovanie, nás žiakov/študentov na základné/stredné školy vlakmi/autobusmi, kde nie je možné dodržiavať dvojmetrové odstupy hodnotím ako hazard s naším zdravím a aj zdravím našich spolucestujúcich. Myslím si, že keď sa umožnilo maturantom zmaturovať bez maturitnej skúšky a žiakom 9.ročníka sa umožnil výber strednej školy bez prijímacích skúšok, nevidím problém, aby ste nás žiakov/študentov, ktorí si plníme úlohy zadané učiteľmi cez internet, nechali do septembra doma a od septembra nás nechali nastúpiť do ďalšieho ročníka.

Za podpísanie tejto petície ďakujem.🙂

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Anna na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...