Naozaj toto musime pocuvat?! - Ak nie si veriaci si štena

Ozaj toto musime pocuvat v kostole?

Obec Borovce - kazen miestneho knaza pred farnikmi - 17.8.2014 - nahravka zverejnena na webe stranky farnosti.

"Iba pohanov nazýva Ježiš šťeňatami. Pohania žili skutočne zvieracím štýlom života, bez nejakého morálneho zákona a to viedlo k nemorálnosti a neviazanosti. Veď život bez viery a bez Boha naozaj ústi do zvieracieho spôsobu života, ktorý je o to horší, že ten psík či mačička má rozvinuté nejaké tie inštinkty, ktoré my ľudia nemáme.

Pýtame sa však: "Nechováme sa aj my kresťania veriaci niekedy ako také zvieratká, ktoré nemajú rozum a slobodnú vôľu?" Aj v dnešnej dobe sa stretávame s týmto živočíšnym štýlom, ktorý odvádza ľudí od Boha skrze nezvládnuté vášne, rôzne zábavy, diskotéky. rôzne letné festivaly, kde sa propaguje neviazanosť, ľahostanosť či nemorálnosť. Často piesne, ktoré urážajú nie len Boha, ale aj druhého človeka, oplzlé, ktoré dostávajú mladých do nezvládnuteľnćh situácií.

A krešťanskí rodičia tam púšťajú svoje deti, žiaľ v piatok, v deň pokánia, ale čo je smutnejšie, sami tieto akcie pokrstení organizujú. Domov sa potom vracajú zúrivci, ktorí ničia všetko kvôli svojej duševnej vyprahnutosti, sklamaniu, všetko okolo seba. Často aj vzájomné vzťahy a priateľstvá. Alkohol, drogy, nemorálne piesne... Ak sa im človek oddá, zrazu vidíme, že začína konať ako zviera.

Veď sa stačí pozrieť, čo ostane po mladých po takýchto festivaloch. Stačí ísť sa pozrieť vedľa - špina, špina. Toto čo je v srdci, zostane aj navonok. Bratia a sestry, nedajme sa teda v dnešnej dobe oklamať rôznymi lákavými ponukami sveta, ktoré sú síce postavené na takom chvíľkovom potešení, sa vybláznia pravda, vyprázdnia sa tie peňaženky, ale aj naše srdcia. Jedine Kristus nás môže zachrániť..."