Nájom za vlastné garáže na území obce.

Tohtoročné platenie poplatkov obci nás prekvapilo mimoriadnym zvýšením poplatku za garaž. Z pôvodných 16,60€ na terajších 140,00€  čo predstavuje 843%.  navýšenie je nehorázne. Nielen pre občanov, ale hlavne seniorov je to neakceptovateľné. Niže podpísaní občania vyslovujú nesúhlas s týmto navýšením.


Ján Bačo, predseda ZO JDS Rohožnik.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ján Bačo, predseda ZO JDS Rohožnik. na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...