Nájom za vlastné garáže na území obce.

Tohtoročné platenie poplatkov obci nás prekvapilo mimoriadnym zvýšením poplatku za garaž. Z pôvodných 16,60€ na terajších 140,00€  čo predstavuje 843%.  navýšenie je nehorázne. Nielen pre občanov, ale hlavne seniorov je to neakceptovateľné. Niže podpísaní občania vyslovujú nesúhlas s týmto navýšením.


Ján Bačo, predseda ZO JDS Rohožnik.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ján Bačo, predseda ZO JDS Rohožnik. bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...