Memorandum študentov Praf UK za prezenčnú výučbu

Milé kolegyne, milí kolegovia, obraciame sa na Vás s cieľom poznať Váš názor. 

My sme totiž názoru, že nastal najvyšší čas vystúpiť z komfortnej zóny a naučiť sa žiť s covidom a vrátiť sa v rámci možností do normálneho života, života podobného tomu, ktorý sme poznali pred pandémiou. Naši rodičia, ako aj predchádzajúce generácie zvládali študovať na vysokej škole a vkročili do dospelého života, ku ktorému nepochybne patria každodenné študentské strasti i radosti. Štúdium na vysokej škole je predsa len tzv. “krokom do dospelosti”. 

Vysoká škola nie je len o známkach a učení, ale aj o socializácii a pocite, kedy sa človek opäť cíti ako súčasť kolektívu a určitého spoločenstva. Vezmime si len koľko ľudí si nájde na “výške” životného partnera, mnohí naši rodičia, ale aj pedagógovia, sa napokon tak spoznali, našli si nielen priateľov, ale aj  známosti potrebné do osobného ale aj kariérneho života. Bývali na tých istých internátoch ako my a nezľakli sa zopár kvapiek dažďa, či hustejšej hromadnej dopravy pri ceste do školy. Pre iných to môže byť obdobie, kedy vyletia z rodičovského domu s cieľom osamostatniť sa a začať novú kapitolu v ich živote, čo je nepochybne jednou z funkcií vysokej školy.

Uvedomujeme si vážnosť situácie a určite nemienime nič zľahčovať. Život a zdravie človeka boli, sú a vždy budú na prvom mieste, avšak treba dbať aj na mentálne zdravie, ktoré v týchto časoch zostáva takpovediac na vedľajšej koľaji. Človek už stráca chuť fungovať za obrazovkou počítača, v tej istej izbe kde oddychuje, kde sa učí, kde má skúšku. Zaklopí sa notebook a nevie ani ako a má titul cez počítač. 

Dá sa to aj inak! Dôkazom toho je skutočnosť, že študenti právnických fakúlt aj zo susedných krajín, ktorí študujú v Prahe, Brne, alebo Budapešti, majú prezenčnú výučbu. Pritom pandemická situácia v týchto krajinách je porovnateľná, ako tá na Slovensku. Myslíme si, že platí stará pravda: "Kde je vôľa, tam je cesta."

Vyjadrujeme presvedčenie, že drvivá väčšina študentov, ako aj pedagógov, je zaočkovaná a okrem toho sa správa zodpovedne, čo výrazne znižuje riziko prenosu vírusu. Vychádzame pritom z prieskumov, ktoré robili internáty v priebehu zimného semestra 2021.

Niektoré argumenty za dištančné štúdium sa dajú ľudsky určite chápať - mnohí pracujú v advokátskych kanceláriách, na rôznych brigádach a v iných ďalších zamestnaniach, a dištančná forma nepochybne "šetrí čas". Je ale na mieste otázka, či ten ušetrený čas strávený napríklad v slávnej "39" skutočne stojí za to. A nenahovárajme si, že online výučba dokáže nahradiť tú prezenčnú v rovnakej kvalite. Koniec-koncov, všetci sme si pri vypĺňaní prihlášky volili prezenčnú výučbu so všetkým, čo k tomu patrí. 

Možno si to mnohí z nás ani neuvedomujú, ale prichádzame o spoločné zážitky z internátov alebo ubytiek, ako aj zo seminárnych skupín a skúšobných miestností. K študentskému životu nepatrí iba učenie, ale aj trocha zábavy v podobe rôznych študentských krúžkov alebo pamätných večerov v legendárnom Kingse, či Kotolni. 

Prichádzame o spomienky a najlepšie roky života, ktoré nám už nikto nikdy nenahradí, výmenou za spomienky ikoniek s našimi iniciálkami a emotikonmi zdvihnutých rúk vo večne problémovom Teamse.

Nakoniec by sme ešte raz zdôraznili, že si vysoko vážime život a zdravie každého z nás, ale sme presvedčení, že ani COVID nemôže byť večnou prekážkou v ceste za rovnako kvalitným vzdelaním, ako pred pandémiou. Musíme si uvedomiť, že ide o vzdelanie, odborné znalosti, medziľudské vzťahy, osobnostný rozvoj, ale aj o budúcu kariéru všetkých z nás. 

Touto cestou chceme každého z Vás vyzvať na podporu tejto iniciatívy. 

Týka sa to nás všetkých!

                  !!!! Petícia je určená výlučne pre študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Preto, pokiaľ nie ste študentom Praf UK, prosíme nepodpisovať  !!!!!


Študentský študijný poradca    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Študentský študijný poradca na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...