Matematická koalícia pre Múdre Slovensko 2030

  Matematická Koalícia pre Múdre Slovensko 2030    

Verejná Petícia

                  Október 2019                

      
math43.JPG

    Verejná výzva občanom Slovenskej Republiky  

Všetci si prajeme, aby sa naše deti vedeli správne rozhodovať. Aby vedeli vyhodnotiť údaje z čoraz zložitejšieho sveta a vyvodiť z nich náležité závery. Škola je miestom, kde sa deti učia spracúvať nové poznatky a presne ich analyzovať. Všeobecné zásady správneho myslenia na jednoduchých štruktúrach (geometrických, algebraických, logických) učí matematika.

V ostatných desaťročiach sme však svedkami systematického podceňovania výučby  matematiky a prírodovedných predmetov na základných, stredných a vysokých školách. Negatívny obraz matematiky a ďalších prírodovedných predmetov sa odzrkadlil na nízkej úrovni systematického myslenia mladej generácie. Na základných, stredných školách sa zatiaľ matematika nepovažuje za zaujímavú disciplínu, ktorá podporuje logické uvažovanie, kreativitu a inovatívne myslenie. Výsledkom tejto zlej situácie je iba 7 percentná účasť na maturitách na gymnáziách, absencia prijímacích skúšok z matematiky na technických vysokých školách a hlavne negatívny obraz matematiky ako nepotrebnej zložky intelektu mladého človeka.

Na základe tejto skutočnosti vyzývame učiteľov, rodičov, žiakov, študentov, ako aj zamestnávateľov a organizátorov vzdelávania aby to zmenili v mene budúcnosti Slovenska. Nové technológie, ktoré sú v každej časti nášho života ako napr. v zdravotníctve, poľnohospodárstve, ekonomike, IT sektore a mnohých ďalších si vyžadujú bezchybné uvažovanie a to práve výučba matematiky a prírodovedných disciplín zabezpečuje.

Preto  vyzývame občanov Slovenska - rodičov, učiteľov, žiakov, študentov a predstaviteľov podnikateľského prostredia a politikov aby :  

1.       viedli mladú generáciu  k pozitívnemu vzťahu k matematike

2.      učitelia matematiky boli vnímaní ako veľmi dôležitý a významný prvok nášho vzdelávania,

3.      vznikali fondy na podporu popularizácie matematiky, hlavne pre žiakov základných a stredných škôl za podpory firiem na Slovensku.

4.       vznikali matematické krúžky a zoskupenia podporujúce matematiku ako dominantného prvku kreativity, inovácii a nových technológií.

5.       masmédia šírili pozitívny sentiment matematiky potrebnej pre nové technológie, inovácie  a budúcnosť Slovenska,

6.      sa na technických vysokých školách realizovalo vstupné testovanie matematických zručností ako zrkadlo inteligencie Slovenskej spoločnosti, ktorá chce ísť  ústrety novým technológiám.  

 

Vyzývame rodičov, žiakov, študentov, učiteľov a všetkých zodpovedných občanov SR aby podpísali túto petíciu a žiadame firmy, organizácie, školy aby túto petíciu mediálne podporili.  

 

Prof. Peter Sinčák, Prof. Ján Paralič, Prof. Martin Klimo, Prof. Milan Dado, Prof. Mária Bieliková, prof. Ivan Kotuliak

                                              (iniciátori verejnej výzvy)


Peter Sincak, Jan Paralic, Martin Klimo, Milan Dado, Maria Bielikova, Ivan Kotuliak    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Peter Sincak, Jan Paralic, Martin Klimo, Milan Dado, Maria Bielikova, Ivan Kotuliak na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...