Peticia za mesto Martin bez závodov na spracovanie odpadu

My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. (O petičnom práve, v znení neskorších predpisov) - ako dotknutá verejnosť  žiadame mesto Martin o zastavenie výstavby veľkých závodov na spracovanie odpadu v mestskej časti Košúty a v bývalom areáli ZŤS v Martine.

Martin leží v kotline, v ktorej sa drží akékoľvek znečistenie ovzdušia, o čom
svedčia pravidelne prekračujúce sa hodnoty znečisťujúcich látok. 

V dokumente Kvalita ovzdušia v Slovenskej republike, ktorý uverejnil Slovenský
hydrometeorologický ústav v roku 2020, región Turca dosahoval jednu z
najväčších hodnôt na Slovensku, kde je zvýšený výskyt škodlivých látok. 

Nechceme v regióne Turiec závody na spracovanie odpadu!!!!!


Erika Sabová, Podháj Korunovo 9554, 03601 Martin    Kontaktujte autora petície