Petícia za záchranu 63 stromov v "Košútskej horičke".

My, dolu podpísaní občania mesta Martin požadujeme, aby nebolo vydané povolenie na výrub 63 hodnotných starých stromov v “Košútskej horičke”, na pozemku KN-C parc. čísla 508/303 a 520/1, v k.ú. Martin.

Sme názoru, že da daný porast a 63 stromov označených na potenciálny výrub neohrozuje majetok ani zdravie. Naopak pomáha v danej lokalite zmierňovať dopady klimatickej zmeny, plní nenahraditeľnú úlohu v odchytávaní škodlivín a udržiavaní biodiverzity a taktiež stabilizuje svah, nad ktorým je umiestnený.

Zároveň je nelogické tvrdiť, že náhradná výsadba plnohodnotne zastúpi stromy, ktoré rástli desiatky rokov ako súčasť súvislého zeleného pásu “Košútskej horičky”.

Autori petície:

Milan Ftorek

Marko Kaplan

Martin Lepej

a tím Reštart Martina.

restartmartina.sk

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Milan Ftorek na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...